Kas EL vajab teist koda nagu USA vajab Senatit, kas liikmesriikide valitsused peaksid niisuguse parlamendi teise koja moodustama? Kas ees seisab hirmuäratav föderaal-Euroopa või jääb ta pigem rahvusriikide liiduks? Tunne Kelami videokommentaar eurosaadikute debatile Euroopa tulevikuperspektiivide üle 15. jaanuaril 2013.


Parlament võttis 25. oktoobril 2012 vastu resolutsiooni ühtse siseturu probleemidest. Sel nädalal tähistatakse Strasbourgis Europarlamendis Euroopa ühtse siseturu 20. aastapäeva.
 
Küprose President Demetris Christofias tutvustas täna, 4. juulil Euroopa Parlamendis Strasbourgis Euroopa Liidu nõukogu eesistujariigi Küprose tegevuskava ja prioriteete. 


Videopöördumises vastab Tunne Kelam arvukaile mureavaldustele, mis on saabunud seoses ACTAga. 
 

13. detsembril 2011 toimus Euroopa Parlamendis EL-Venemaa tippkohtumist käsitlev debatt.Ülevaade 14. septembril 2011 Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogu istungil toimunud majandus- ja rahanduskriisi arutelult. 


Ülevaade 24. novembril 2010 
Euroopa Parlamendis toimunud debatist, mis käsitles 
Euroopa Ülemkogu kohtumise (28. - 29. oktoober) järeldusi ja majanduse juhtimist. Euroopa Parlamendi saadikutega arutasid EL-i majandusküsimuste ja euroala kriisi üle Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek, Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ning Euroopa Ülemkogu president Herman van Rompuy.


Euroopa Parlament võttis 22. septembril 2010 vastu finantsjärelvalve paketi, millega muudetakse Euroopa finantsmäärustikku. Samuti kuulasid parlamendisaadikud ära ka EL Nõukogu presidendi Herman Van Rompuy, kes esmakordselt esines EP täiskogu ees. Van Rompuy pühendus oma kõnes EL suhetele oma strateegiliste partneritega ning majanduse juhtimise hetkeseisule.


23. augustil 2010 asetasid IRLi esindajad Tunne Kelam ja Mart Laar koos noorteühinguga Avatud Vabariik Vabadussõja mälestussamba jalamile pärjad kõigile totalitarismiohvreile. Laari Kohvik salvestas sündmuse. 


Euroopa Parlamendi saadikud arutasid 16. juunil 2010 Gaza laevastiku rünnakut ELi kõrge esindaja Catherine Ashtoniga. 17. juunil võtsid saadikud vastu selleteemalise resolutsiooni, milles nõutakse rahvusvahelist ja erapooletut uurimist. Resolutsiooni koordinaatoriks Euroopa Rahvapartei fraktsiooni poolt oli Tunne Kelam. Resolutsiooni poolt hääletas 470, vastu 56 ja erapooletuks jäi 56 saadikut.Balti-Euroopa intergrupi esimees Tunne Kelam ning teised intergruppi kuuluvad Euroopa Parlamendi liikmed kohtusid 28. aprillil 2010 Brüsselis Euroopa Komisjoni Regionaalasjade peadirektoraadi juhi Dirk Ahneriga, kellega arutati Läänemere strateegia hetkeseisu.6. oktoobril 2009 toimus Euroopa Parlamendis rahvusvaheline pressikonverents Iraani Ashrafi põgenikelaagri elanike saatusest Iraagis. Europarlamendi saadik Tunne Kelam kutsub Euroopa Liidu liikmesriike üles kiiresti reageerima ning näitama üles tõelist tahet nende inimeste päästmiseks.
 

15. september 2009, Strasbourg. Euroopa Komisjoni presidendi kandidaat José Manuel Barroso esines täna avaldusega Euroopa Parlamendi liikmetele. Hääletus Barroso kandidatuuri üle leiab aset 16. septembril kell 12.00 (kohaliku aja järgi).8. juulil 2009 kogunesid Brüsselis Euroopa Parlamendi väliskomisjoni endised ja uued liikmed, et arutada olukorda Iraanis.Euroopa Parlamendi Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon nimetas täna, 
7. juulil 2009 omapoolseks Euroopa Parlamendi presidendi kandidaadiks poolaka Jerzy Buzeki.


Viis aastat Euroopa Parlamendis - suurimad kordaminekud.


Uudistelõik 16.-17. aprillil 2009 Tallinnas toimunud ERP-ED fraktsiooni väljasõiduistungist.

Euroopa Parlamendis Strasbourgis toimus 6. mail 2009 Jukose komisjoni 9. istung. Komisjoni moodustasid Euroopa Parlamendi liikmed jälgimaks Jukose firma ning selle omaniku Mihhail Hodorkovski kohtuprotsessi ja selle mõju ettevõtluskliimale ja õiguskorrale Venemaal.


Tšehhi Vabariigi peaminister Mirek Topolanek esitles 14. jaanuaril 2009 Euroopa Parlamendis Tšehhi eesistumise prioriteete. Tunne Kelam jagas täiel määral eesistuja seisukohta, et parim retsept majanduskriisi ületamiseks on konkurentsivõime tõstmine ning nelja põhivabaduse täiemahuline rakendamine praktikas.


Tunne Kelami videokommentaar 10. septembril 2008 Euroopa Parlamendi väliskomisjonis aset leidnud kohtumisele Euroopa välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Javier Solanaga, kus käsitleti Gruusia ning Euroopa Liidu ja Venemaa suhteid.

 

2. septembril 2008 Brüsselis toimunud Euroopa Parlamendi täiskogu arutelul olukorrast Gruusias esitas IRL saaadik Tunne Kelam viis konkreetset aktsiooni, ilma milleta jätkab Venemaa sama tegevusmudelit ka mujal.