28.10. 2010 Venemaa kasutab oma huvides ära Euroopa Liidu erimeelsusi

Euroopa Liidu  välispoliitika kõrge esindaja Catherine Ashton vastas täna Euroopa parlamendi väliskomisjoni liikmete küsimustele.

Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni esindaja Tunne Kelam juhtis tähelepanu riskile, mis tuleneb sellest, et Venemaa on praeguseks hetkeks saavutanud senisest suurema võimaluse mängida Euroopa Liitu USA vastu ning Euroopa Liidu liikmeid üksteise vastu.  Seda soodustavad Kelami arvates Atlandi-ülese koostöö ebapiisav koordineerimine ning samuti mõnede liikmesriikide hiljutised algatused Kremliga suhete süvendamiseks. Kelam tõi näiteks Prantsuse, Saksa ja Vene juhtide kohtumise Deauville'is. 


Eesti saadik soovis teada, kas välispoliitika kõrge esindaja arvates ei peaks Venemaa esmalt täitma oma senised kohustused Euroopa Liidu ees nagu näiteks Gruusia vaherahu tingimuste korrektne elluviimine, enne kui Euroopa Liit otsustab alustada vastastikuse partnerluse uute vormide otsinguid. 

"Igasugune mõttekas partnerlus saab rajaneda üksnes usaldusele ja vastastikkusele," rõhutas Kelam.

Tunne Kelam pani Ashtonile südamele edastada kohtumistel Venemaa esindajatega Euroopa Parlamendi arvukate liikmete sügav mure Hodorkovski kohtuasja pärast.

"Sellest grotesksest protsessist on kujunenud Venemaa õiguskorra ja usaldusväärsuse degradeerumise pahaendeline indikaator," väitis Kelam.  

Inimõiguste allkomisjoni esinaise Heidi Hautala sõnul näib Euroopa Liidul puuduvat oma strateegiliste partneritega suheldes teekaart.  Hautala pidas jahmatavaks asjaolu,  kuidas kõnealustes suhetes on välditud inimõiguste konkreetset käsitelu. 

Ashton rõhutas Atlandi-ülese koostöö tähtsust ning Venemaa poolsete kohustuste täitmise vajadust. Ashtoni sõnul on tema prioriteediks see, et inimõigustega seonduvaid probleeme ei juhitaks kõrvalteedele. Ashtoni sõnul on retoorikast olulisem mingi konkreetse tulemuse saavutamine.