06.05. 2010 "Vaadeldes EL energia-alast koostööd, võib Putin õigustatult mõelda, kas Euroopa Liit kui selline üldse eksisteerib"

Euroopa Energiaühenduse ideed tutvustasid 5. mail Brüsselis Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek, endine Komisjoni president Jacques Delors, energiaküsimuste eest vastutav Komisjoni liige Günther Oettinger ning Notre Europe mõttekoda esindavad teadlased. Euroopa ühinemisele üles kutsunud Schumani deklaratsiooni 60.  aastapäeva eel pakkus Buzeki ning Delorsi eestvedamisel toimiv töörühm välja idee Euroopa Energiaühenduse loomisest.


Parlamendiliikmeile ja laiemale avalikkusele korraldatud üritusel tõdes president Buzek, et Euroopa ühendamise algust inspireerinud solidaarsust vajatakse Euroopa Liidu ees kõrguvate väljakutsete ületamiseks tungivamalt kui kunagi varem.

 

Idee tutvustamisel osalenud Europarlamendi liikme Tunne Kelami sõnul vajab Euroopa Liit sellist värsket algatust, mida sümboolselt juhivad Ida-Euroopast pärit Europarlamendi president ning "vana-Euroopat"  esindav prantslane Jacques Delors, üks tulemusrikkamaid Euroopa Komisjoni juhte. 

"Kui Euroopa ühinemine algas kivisöe ja terase tootmise ühendamisest, sisaldades algusest peale energia-alase koostöö dimensiooni, siis see viimane on edasise arengu käigus muutunud liikmesriikide eraasjaks," ütles Kelam.  "Nüüd on mitmed Euroopa tippjuhid jõudnud järeldusele, et tõhusa ja tõeliselt integreeritud energiaühenduse loomiseta ei ole Euroopa Liit juba lähemas tulevikus jätkusuutlik."

 

Kelam tsiteeris Jacques Delorsi väidet, mille kohaselt energia-alane tõhusus ja koostöövõime on Euroopa konkurentsivõime tähtsaim indikaator.

Delorsi arvates on ühtne energiapoliitika Euroopa Liidu  välis- ja julgeolekupoliitika keskseid komponente.  Samas väitis Delors, et kui iga liikmesriiki suhtleb näiteks Venemaalt energia hankimisel omaenda nurgast lähtudes, siis tekib Putinil õigustatud küsimus, kas Euroopa Liit kui selline üldse eksisteerib.  

 

Kelami hinnangul ei tee Euroopa Energiaühenduse algatajad illusioone idee kiire ellurakendamise suhtes.  "Samas on kõrgelt tasandilt juhitud tähelepanu vajadusele tihendada selles valdkonnas aega viitmata koostööd, juhul kui Euroopa ei taha minetada oma võimalusi rääkida kaasa uues, jätkusuutlikule energiakasutusele rajanevas  tööstusrevolutsioonis," ütles Kelam. 

Kelami arvates on lähituleviku jaoks olulised algatajate välja pakutud praktilised sammud:  tagada kõigi liikmesriikide juurdepääs mõistlike hindade alusel energia-allikaile, tihendada koostööd energia-alase jätkusuutlikkuse ja varustuskindluse parandamiseks. 

 

Selline koostöö peaks viima ühtsete energiavõrgustike rajamisele,  taastuvenergia arendamiseks vajalike uute tehnoloogiate stimuleerimisele Euroopa Energiafondi kujul ning väga huvitava lahendusena gaasi ostugruppide asutamisele.  Kõnealuseid ostugruppe või gaasiühistuid organiseeriksid omavahelises koostöös niihästi eraoperaatorid või ka valitsused ning selline areng võiks edaspidi välja viia Euroopa Gaasiostu Agentuuri ellukutsumisele.