06.07. 2016 Ühine julgeoleku-ja kaitsepoliitika on jätkuvalt EL süsteemi nõrgim lüli

Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam ütles täna Euroopa Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi arutelul, et suurimaid väljakutseid on adekvaatne ettevalmistus üha kasvavatele julgeolekuohtudele nii Euroopa Liidu sees kui ka väljas.


“Antud teemal koostatud Euroopa Parlamendi resolutsioon järeldab, et ühine julgeoleku-ja kaitsepoliitika ei saa jääda Euroopa Liidu integratsioonipoliitika nõrgimaks lüliks. Suur lõhe haigutab üha Euroopa Liidu ametliku ambitsiooni - tegutseda geopoliitilise otsustajana - ning reaalse poliitilise tahte ning võimete vahel seda rolli täita. Nii näiteks ei saa Euroopa Liit piirduda hea samariitlase rolliga, kes kannab hoolt Lähis-Ida kriisi põhjustatud ohvrite eest, vaid ta peaks panustama aktiivselt kõnealuse kriisi juurte ravimisse.“

 

Tunne Kelami sõnul on Vene sanktsioonide tingimusteta ning üksmeelne jätkamine Minski kokkulepete täieliku täitmiseni Euroopa Liidu jaoks põhimõtteline küsimus.  ”See on Euroopa Liidu usaldusväärsuse kriitiline test,“ ütles Kelam. „Sellest oleneb meie mõju maailmas väärtustepõhise poliitika teostajana.”  Tunne Kelami arvates võib Vene sanktsioone võrrelda antibiootikumide kuuriga. “Et ravikuurist kasu oleks, tuleb see arsti ettekirjutuste kohaselt lõpule viia, mitte katkestada esimese leevenduse ilmnedes.  Muidu naaseb haigus tüsistunud vormis.“

Euroopa Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi arutelul tõi Euroopa Rahvapartei fraktsiooni kuuluv Tunne Kelam olulisena esile ka digitaalse turu arendamise ning e-valitsemise, tõstes eeskujuks Eesti näidet, kes e-allkirja kasutamise tulemusena säästab aastas terve töönädala. „Kodanike paremaks kaasamiseks on vaja tegusid, mitte häid kavatsusi, edendades konkreetselt piiriülese ja koostalitlusvõimelise e-tervise, on-line ettevõtluse, e-allkirja ja e-tuvastamise süsteeme, “ ütles Eesti saadik.

„Loodan, et järgmiste, 2019.aasta Euroopa Parlamendi valimistel on kõigil Euroopa Liidu kodanikel võimalus kasutada ka e-valimise võimalust,“ kinnitas Tunne Kelam.