26.02. 2015 Tunne Kelam: ”Usun, et lätlastel on tugevad närvid”

15. jaanuar 2015

Euroopa Parlamendi täiskogu arutas 1. jaanuaril Euroopa Liidu eesistumise üle võtnud Läti prioriteete.

Euroopa Rahvapartei fraktsiooni (ERP) nimel kõnelenud Tunne Kelam rõhutas Läti edu kriisist väljatulemisel. “Läti näitel saab öelda, et kokkuhoiumeetmed ja majanduskasv ei välista teineteist, vaid täiendavad. Loodan, et Läti seisab vastu survele muuta stabiilsuspakt paindlikkuse paktiks, " ütles Kelam.


Eesti saadiku sõnul ootab ees keeruline kevad: ” Ülimalt oluline on hoida Euroopa Liit ühtsena suhetes Ukraina ja Venemaaga. Meie ühtsus ja järjepidevus on ainsaks viisiks suurendada Euroopa Liidu poliitilist mõju ja moraalset usaldusväärsust. "

“Kuivõrd sanktsioonid Venemaa suhtes on avaldanud suuremat mõju kui oodatud, on kiusatus sanktsioone lõdvendada isegi enne, kui Minski lepped on täielikult ellu viidud. Tegelikult on asi närvide mängus,” ütles Kelam. “ Ma usun, et lätlastel on tugevad närvid.”

Kelam ootab Riia idapartnerluse tippkohtumiselt Euroopa Liidu poolset selget sõnumit partneritele nende perspektiivide osas: “Viisavabadus Gruusiaga võiks olla üks kohtumise tulemusi, “ rõhutas Kelam oma kõnes.

Olulise prioriteedina Läti eesistumise ajal nimetas Kelam digitaalse turu ühtlustamist. “ EL vajab ambitsioonikat strateegiat, kuidas avada peamised “pudelikaelad” – andmekaitse, autoriõiguse, ühtse Euroopa müügiõiguse vallas.”  

Eesti saadik loodab Läti eesistumiselt ka ELi ühtse energiaturu lõpuleviimist.