26.02. 2015 Tunne Kelam europarlamendis Indias kinnipeetavate Eesti laevakaitsjate inimõigustest

Tunne Kelam tõstatas Euroopa Parlamendi täiskogu istungil Indias kinnipeetavate Eesti meremeeste probleemi kahe Itaalia turvamehe saatuse arutelul 14. jaanuaril.


“Juhtumid erinevad sisuliselt, kuivõrd Eesti meremehi ei süüdistata kriminaalkuriteos. Ometi oli see  võimalus saata Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogherinile otsesõnum, et 14 Eesti ning 6 Briti kodanikku kannatavad samalaadse India võimude venitamistaktika all, olles sisuliselt muudetud tohutu ja kohmaka bürokraatiamasina pantvangideks. Kuivõrd India kohus vabastas nad juulis 2014 kõigist esitatud süüdistustest, on rõhuasetus praegu nende inimõiguste kaitses - õiguses pöörduda 16 kuud kestnud vintsutuste järel lõpuks koju oma perede juurde,“ ütles Kelam.

Euroopa Parlamendi  resolutsioon nõuab, et Euroopa Liidu diplomaatilised esindused peavad kaitsma kõigi Euroopa Liidu kodanike inimõigusi kolmandates riikides.

“Toetan ka nende pöördumist ÜRO inimõiguste ülemkomissari poole Genfis, “ ütles Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam.