14.06. 2014 Totalitarismipärandi ignoreerimine moonutab meie olevikku ning pärsib tuleviku ehitamist

Euroopa Südametunnistuse ja Mälu Platvormi korraldatud konverentsil Prahas 12. Ja 13. Juunil, esines Tunne Kelam teemal "Kas Euroopas on lepitus minevikuga saavutatud?" 

Kelami arvates eeldab lepitus ausat ja selget arusaama reaalsusest, toimunud tragöödiate teadvustamist ning hindamist. Alles seejärel on lepitus mõeldav. "Vaatamata Berliini müüri lammutamise 25 aastapäevale on Euroopas endiselt tunda mentaalse Berliini müüri olemasolu", nentis Eesti esineja. "Vaba inimene on see, kes võtab endale vastutuse oma hoiakute ja käitumise eest nii olevikus kui ka minevikus. Selles mõttes pole idapoolse Euroopa vabanemisprotsess lõppenud. vaid jätkub", väitis Kelam.


Konverentsil  väljendati muret lähimineviku suhtes valitseva teadmatuse pärast. Näiteks Bulgaarias noorte hulgas teostatud küsitlus osutab, et informatsioon nende kodumaad aastakümneid terroriseeerinud rezhiimi tegude kohta praktiliselt puudub. Koolides pole kusagil sisse viidud kohustuslikku kursust totalitarismi olemuse ja tagajärgede selgitamiseks.


Mitmete ettekandjate väitel on kommunismist vabanenud riikide meedia suurel määral endiste võimurühmituste kontrolli all. Tunne Kelami sõnul on toimumas süntees ida ja lääne jõudude vahel, kelle tunnuseks on põhimõttekindluse ja aususe ignoreerimine ning kes orienteeruvad lühiajalisele pragmaatilisele kasule.  Kõnealused jõud avaldavad süstemaatilist survet, et kommunismi kuriteod jääksid moraalse ning poliitilise hinnanguta.

12. Juunil andis EMSP esmakordselt üle oma aasta auhinna.  Esimeseks laureaadiks sai Krimmi tatarlaste kauaaegne liider ning kodanikuõiguste eest seisja Mustafa Dzhemilev, tatarlaste eainduskogu medzhlise juht. Dzhemilev, kes küüditati mais 1944 pooleaastase poisikesena  oma Krimmi kodust Usbekistani, veetis 1966-86 kokku 16 aastat nõukogude vangilaagreis, kuuludes a-st 1969 Moskva Helsingi komitee liikmete hulka. Ta on rahumeelse demokraatliku kodanikuühiskonna  eestvõitleja. Krimmi uued vöimud on keeldunud Dzemlievil naasmast oma kodumaale. 

Konverentsil osalesid mitu Europarlamendi liiget, sealhulgas endine Rumeenia justiitsminister Monica Macovei, kommunismi musta raamatu algatajaid Stephane Courtois, vene endine dissident ja ajakirjanik Aleksander Podrabinek, Tshehhi valitsuse ministrid, suursaadikud, minevikupärandit ja kommunismi kuritegusid uurivate instituutide esindajad Poolast, Rumeeniast, Ungarist. Tshehhist, Bulgaariast, Saksamaalt, Sloveeniast, Lätist, uurivad ajakirjanikud, rahvusvaheliste fondide juhid, juristid ja korruptsiooniga tegelevad eksperdid.