24.10. 2014 Sõltumatu kodanikualgatus kui Putini ohtlik vaenlane

"Vene Föderatsioooni justiitsministri nõuet teha lõpp Vene vanima ning kõige auväärsema kodanikuorganisatsiooni tegevusele tuleb käsitada mitte rünnakuna ühe eraldi MTÜ vastu, vaid otsese rünnakuna inimõiguste ja kodanikuühiskonna vastu tervikuna.


Küsimus on selles, et "Memoriaal" on pühendunud 25 aastat tõe väljaselgitamisele, kogudes andmeid miljonite Nõukogude totalitaarse terrori ohvrite kohta. Sellise tõe väljaselgitamine on iga demokraatliku õigusriigi kohus. Tõsiasi, et Vene Föderatsiooni võimud ei tegele sellega ise ning üritavad nüüd lämmatada sellealast kodanikualgatust osutab selgelt sellele, et "Memoriaali" tegevus näib neid tugevalt ärritavat. Memoriaal kehastab  veelahet ajaloolise tõe ning totalitaarse vale vahel.

George Orwelli sõnul see, kes kontrollib minevikku, kontrollib ka tulevikku. Ning kes kontrollib olevikku, suudab kontrollida minevikku.

Just seda osutab Putinile alluvate kohtuvõimude  tegevus. Rünnates kuritegeliku mineviku tõe väljaselgitajaid tõendab Putini režiim, et ta on mitte üksnes Nõukogude impeeriumi poliitiline, vaid ka moraalne järglane.Ja tõendab, et ta näeb kõige ohtlikumat vaenlast sõltumatus kodanikualgatuses."