01.12. 2011 Pro Patria Koolituskeskus tutvustab mitmetahulist käsitlust konservatismist.

Reedel, 2. detsembril Tallinnas St.Olavi hotellis toimuval konverentsil esitletakse kogumikku „Mitmekülgne konservatism. Konservatiivse maailmavaate olemusest, ajaloost ja tulevikust“. 

Kogumik “Mitmekülgne konservatism” pakub Eesti lugejale esmakordselt mahuka emakeelse ülevaate paremtsentristliku poliitika ajaloost, arengust tänapäeval ja poliitilise voolu tulevikusuundumustest.

Raamatus on 18 artiklit, mille laiapõhjaline lähenemine ja akadeemiline tase on saavutatud tänu erinevate Eesti autorite, Euroopa ja Ameerika mõttekodade kaastööle. 
     
Konservatismi olemuse kõrval leiavad põhjalikku käsitlust väärtused, millest konservatiivid lähtuvad oma poliitika elluviimisel ja suhetes teiste maailmavaadetega.  

Konverentsil esinevad raamatu kaasautorid Steven van Hecke Antverpeni Ülikoolist, ajaloolane ja poliitik Mart Nutt, majandusteadlane Andres Arrak ning teose ilmumist toetanud Euroopa Uuringute Keskuse teaduslike uurimuste juht Roland Freudenstein ja Konrad Adenaueri Fondi esindaja Thomas Schneider.

Raamat on suunatud eelkõige üliõpilastele, õppejõududele, poliitikutele, ekspertidele, ajakirjanikele ja poliitikahuvilistele. 
Kogumiku väljaandja on kirjastus KUNST, peatoimetaja Mart Helme, selle ilmumist toetasid Haridus- ja Teadusministeerium, Euroopa Uuringute Keskus ja Konrad Adenaueri Fond.
 

Täpne kava

Lisateave ja registreerimine konverentsile: 
Kaja Villem 
Pro Patria Koolituskeskus
5345 8901