17.12. 2015 Põgenikekriis ei tohi Ülemkogu tähelepanu kõrvale viia Moskva jätkuvalt agressioonilt Ukrainas

Strasbourg, 16.12.2015

Euroopa Parlament arutas täna 17.-18. detsembril toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise küsimusi. Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam käis oma sõnavõtus välja kolm punkti Ülemkogule.

Esiteks on Tunne Kelami sõnul Euroopa Liidu uus piirivalveagentuur lootustandev algatus. „Loodan, et liikmesriigid saavad oma erimeelsusest üle ning kiidavad selle ettepaneku heaks,” ütles Kelam.  


Kelam rõhutas, et lahenduste otsimine põgenike ja Süüria kriisile ei tohi tähelepanu hajutada Venemaa jätkuvalt agressioonilt Ukrainas.

"Moskva on purustanud rahvusvahelise julgeoleku- ja stabiilsuse süsteemi, jätkab agressiivset tegevust ja oma lubaduste murdmist ning käsitab Euroopa Liitu mitte partnerina vaid vastasena, keda püütakse kõigi vahenditega nõrgestada," väitis Kelam. "Iga kõhklus Venemaa-vastaste sanktsioonide jätkamise küsimuses õõnestab esmajoones EL enese poliitilist ja moraalset usaldusväärsust."

Kelami arvates ei ole president Putin mitte osa loodetavast Lähis-Ida lahendusest, vaid hoopis vastupidi  -  osa probleemist, millele lahendust otsitakse.

Tunne Kelam tõstatas Euroopa Ülemkogu jaoks ka Nord Stream 2  väljakutse. Ta tegi ettepaneku, et Euroopa Liidu valitsusjuhid hindaksid kõnealust ettevõtmist, lähtudes  energiavolinik Miguel Arias Canete seisukohtadest, mida viimane väljendas Euroopa Parlamendi ees oktoobris.

"On selge, et tegemist pole erafirmade omavahelise algatusega, mida arvatakse jäävat väljapoole Euroopa Liidu kompetentsi," ütles Kelam.   Nord Stream 2 on Eesti saadiku sõnul selgelt geopoliitiline projekt, mille eesmärk on nõrgestada majanduslikult Ukrainat ning süvendada Saksamaa ja Euroopa Liidu sõltuvust Vene gaasitarnetest.  Sellisena on ta teravas vastuolus EL ühishuvide ja gaasituru mitmekesistamise strateegiaga, kinnitas Kelam.