11.05. 2016 Nord Stream 2 on poliitiline projekt, millele saab vastata ainult tugeva ja ühtse poliitikaga

Strasbourg, 10. mai 2016

Euroopa Parlamendi täiskogu istungil Strasbourgis arutati energiavolinik Miguel Arias Cañete osavõtul eile hilisõhtul Nord Stream 2 projekti mõju Ida- ja Kesk-Euroopa gaasiturule. Arutelul kõnelenud Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liikme Tunne Kelami sõnul nõudis kõnelejate enamus Euroopa Komisjonilt vastutust kahele küsimusele.  Esiteks - kas Läänemerre kavandatud uus gaasijuhe suurendab või vähendab EL sõltuvust Vene gaasist? Teiseks - kas kõnealune projekt on kooskõlas Euroopa energialiiduga, turureeglite ja solidaarsusega?


Tunne Kelami sõnul oli praktiliselt kõigi kõnelejate endi vastus neile küsimustele järsult eitav.   Eesti saadiku hinnangul tuleb antud küsimuses silmas pidada EL - Vene suhete laiemat  konteksti.

"Venemaa ei ole enam EL normaalne partner, tema strateegiline eesmärk on Euroopa Liitu nõrgestada, lõhestada ja diskrediteerida," väitis Tunne Kelam.  "Vene riiklik Gazpromi kompanii on olnud ja on jätkuvalt Vene sellise poliitika peamine tööriist."

Kelami arvates üritab mitmel erineval rindel konfrontatsioonidele läinud Kremli juhtkond kõnealuse projektiga demonstreerida, et EL kõigele vaatamata vajab sõltuvust vene gaasist, et Euroopa energialiit ja sellealane solidaarsus on vaid sõnakõlks  ning et Moskva saab omatahtsi nõrgestada ja majanduslikult isoleerida Ukraina.

"Selles uudses kontekstis ei ole enam võimalust pragmaatiliselt loota, nagu võiks EL jätkuvalt ajada kahte sorti poliitikat - ühelt poolt rakendades Venemaa vastu sanktsioone, teiselt poolt teeseldes, nagu oleks Nord Stream 2 mingisugune eraettevõte," ütles Kelam.

"EL juhtidel pole enam võimalik päid liiva sisse peita - Nord Stream 2 on poliitiline projekt ning sellele saab reageerida üksnes tugeva ja ühtse EL poliitikaga."

 

Tunne Kelam soovis Euroopa Komisjonilt põhimõttelist ja selget ametlikku hinnangut Nord Stream 2 kokkusobivusele Euroopa energialiiduga.  Kelami hinnangul ilmutas energiavolinik avatud ja mõistvat suhtumist, tõdedes et projekt peab täielikult vastama EL seadustele ja reeglitele ega saa kahandada EL energiajulgeolekut.

Tunne Kelam pidas julgustavaks debatis osalenud Euroopa Parlamendi liikmete  fraktsioonide-ülest selget sõnumit, mis on tähtis Euroopa Komisjoni ametliku seisukoha kujundamisel.  Samas tuleb tõdeda, et debatil polnud praktiliselt kuulda Saksa, Prantsuse või Hispaania saadikute arvamusi. 

"Võib-olla on europarlamendi sõnum kõige praktilisema tähendusega äriringkondadele.  Majandushuve ajavad inimesed soovivad stabiilsust, usaldusväärset perspektiivi, et oma raha kuhugi investeerida, nad ei soovi sattuda eri reeglite ja seaduse erinevate tõlgenduste ristlaineisse. Tänase arutelu põhjal aga võivad need, kes tahaksid Nord Stream 2 projektis osaleda, oodata kõike muud kui rahulikku ja tulusat äritegemist," ütles Tunne Kelam.