16.12. 2014 Moldova-EL assotsieerimislepingule tuleb anda roheline tuli

13. November 2014

Täna pärastlõunal hääletab Euroopa Parlament EL-Moldova assotsieerimislepingut, millele Euroopa Parlamendi väliskomisjon soovitas anda nõusoleku. Assotsieerimisleping kirjutati alla 27. juunil, Moldova ratifitseeris selle 2. juulil.

 Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liikme Tunne Kelami sõnul on eelkõige Moldova rahvas ära teeninud täna heaks kiidetava assotsiatsioonilepingu, mis avab neile viisavaba reisimisvõimaluse ning ehtsa võimaluse majanduse edendamiseks.  Moldovale tuleb pakkuda ka selge Euroopa-perspektiiv.

 

"Tõsi, tänane leping on raamistik, mis tuleb täita poliitilise tahte, rahvusliku ühtsuse ning fundamentaalsete reformidega", ütles Kelam.

 

Tunne Kelami sõnul võtab EL lepingule alla kirjutades endale kohustuse tugevalt toetada Moldova valikuvabadust, territoriaalset terviklikkust ja stabiilsust.

 

"Praeguses plahvatusohtlikus olukorras, mille on tekitanud Kremli vastuseis Ukraina ning Moldova liitumisele euroopaliku õigusruumiga, tuleb EL-l olla valmis reageerima kiiresti, ühtselt ning usaldusväärselt võimalikele provokatsioonidele või agressiooniaktidele," ütles Kelam.

 

"Meil pole tegemist lihtsalt Idanaabruspoliitikaga. Tegemist on eelkõige geopoliitikaga. Tegemist on vastasseisuga rahvusvaheliste seaduste austamise ning nende küünilise rikkumise vahel."