11.06. 2015 Mistralide müük Venemaale tuleb lõplikult ja tingimusteta tühistada

Strasbourg, 10. juuni 2015

”Pärast Krimmi annekteerimist  kujutab Venemaa kasvav sõjaline kohalolek Musta mere piirkonnas reaalset julgeolekuohtu eranditult  kõigile naaberriikidele, ” ütles Tunne Kelam täna Euroopa Parlamendi Musta mere julgeolekut käsitleval debatil. 


Vene uus ametlik sõjaline doktriin, mis avaldati 2014. aasta lõpus, määratleb NATO-t ning Lääneriike kui peamist julgeolekuriski.  "See on selge sõnum, et Venemaa  käsitab  meid mitte partnerina, vaid vastasena,  keda tuleb kõigi vahenditega nõrgestada, killustada ning kompromiteerida," väitis Kelam.

Tunne Kelami sõnul on Euroopa Liit sündmustele reageerimisel  oluliselt  maha jäänud.  ” Selline agressiivse  sõjalise  interventsiooni mudel,  mida nägime 2008. aastal  Vene vägede sissetungimisel Gruusiasse, pidanuks  olema nähtav kõigile, kes seda näha tahtsid,  ” tõdes Kelam.

”Krimmi annekteerimise tulemusena on  Venemaa loomas Musta mere piirkonnas ründejõude;  need tuginevad Krimmile, millest  on saamas  lõuna Kaliningrad kõigest sellest tulenevaga, ” ütles Kelam.

 

Kelami sõnul ühendab ründehelikopterite kandja Mistral sümboolselt  Vene sissetungi Gruusiasse ja Ukrainasse.  Just peale Gruusia sõda tellis Putin need moodsad sõjalaevad  Prantsusmaalt  oma merelaevastiku jaoks;  Vene Musta mere laevastiku ülema sõnul võinuks  nende alustega  Gruusia operatsioon  poole päevaga lõpule viia  kolme asemel.

 

”Euroopa Parlamendi sõnum peab olema, et Mistralide müük Venemaale tuleb lõplikult ja tingimusteta  tühistada, ” kutsus Kelam kolleege üles.

 

”On ülim aeg, käsitleda Musta mere julgeolekuriske mitte üksnes NATO, vaid ka Euroopa Liidu esmase prioriteedina;   see eeldab muudetud ja ajakohastatud ELi julgeolekustrateegia koostamist, ” ütles Eesti saadik.

 

Homme hääletab parlament EP väliskomisjoni liige Mircea Pașcu koostatud resolutsiooni, mis käsitleb julgeolekuolukorda Musta mere ääres pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa poolt.