14.02. 2013 Makedooniale kujuneb 2013 otsustavaks aastaks

Euroopa Parlamendi (EP) väliskomisjoni liige Tunne Kelam külastas EP delegatsiooni koosseisus 11-13 veebruaril Makedooniat. Delegatsiooni juhtis EP endine president Jerzy Buzek.


Delegatsioon kohtus peaminister Nikola Gruevski, vabariigi presidendi Gjorge Ivanovi, välisminister Nikola Poposki, Euroopa Asjade riigisekretäri Jovan  Andonovski, mitmete parlamendikomisjonide esimeeste, opositsioonilise sotsiaaldemokraatliku partei juhtide, EL Makedoonia delegatsiooni juhi Aivo Orava ning meedia esindajatega.

"Tunnen end lähedasena sellele väikesele riigile, kes vaatamata 19. sajandil alanud rahvuslikele liikumistele suurema autonoomia kättevõitmiseks suutis täielikult iseseisvuda alles paarkümmend aastat tagasi," ütles Tunne Kelam. 

Eesti esindaja sõnul on Makedoonia teinud viimastel aastatel suuri edusamme Euroopa integratsiooni teel, mida on tunnustanud niihästi Euroopa Komisjon kui ka Euroopa Parlament oma 2012. aasta detsembri  resolutsioonis.  Ametlikud  liitumiskõnelused võinuksid Euroopa Komisjoni hinnangul alata juba mõne aasta eest, kuid neid on blokeerinud poliitiline vastuseis mõne ELi liikmesriigi poolt. 

EP delegatsiooni eesmärk  oli aidata omalt poolt kaasa poliitilise suluseisu ületamisele, seda  niihästi Makedoonia suhetes tema naabritega kui ka siseriiklikult. 

"Makedoonia on jõudnud käesolevaks aastaks otsustavasse arengujärku, kus põhimõttelisi otsuseid ei tohiks enam edasi lükata," tõdes Tunne Kelam.  "Tajume selgelt, et Euroopa Parlamendis kasvab frustratsioon  liitumisprotsessi venimise üle, mida põhjustab formaalsete poliitiliste takistuste jätkuv esitamine.  Kuid veelgi tõsisem on suureneva frustratsiooni oht Makedoonias eneses.  Kui aastaid tehtud pingutused ei saavuta positiivset väljundit, tekib risk, et sisepoliitilised pinged teravnevad ning ebaedu süüdlasi hakatakse otsima omade vahel."

Tunne Kelam tõi eelmise aasta 24. detsembril alanud parlamentaarse sisekriisi,  mis muutus vägivaldseks vaidlustes 2013 aasta  eelarve vastuvõtmise üle ning mille tagajärjel sotsiaal-demokraatidest opositsioon boikoteerib siiani parlamendi istungeid, nõudes erakorraliste valimiste väljakuulutamist. 

"Üritasime vahendada oma nõu ja kogemusega, tehes selgeks, et parlamendi töö boikoteerimine kahjustab vältimatult Makedoonia põhilisi huve. Valitsus on valmis viivitamatult looma sõltumatu uurimiskomisjoni. Opositsioonijuhid, kellega kohtusime,  andsid positiivseid signaale, kuid näivad seda üha seostavat poliitiliste lisatingimustega," ütles Kelam.

Vabariigi ametliku  nime küsimus ei tohiks Tunne Kelami hinnangul igal juhul takistada liitumisläbirääkimiste alustamist. Selle probleemi arutamist võib jätkata läbirääkimistega paralleelselt. Makedoonia konstitutsioonilist nime on tänaseks tunnustanud üle 100 ÜRO liikmesriigi.

 

Makedoonia pealinnas Skopjes sündinud albaania päritolu ema Theresa, kellest sai katoliku nunnana ning India vaeste abistajana 20. sajandi suurimaid moraalseid autoriteete ning Nobeli rahupreemia laureaat, on Tunne Kelami arvates suurepärane positiivne sümbol Makedoonia sisemisel ja välisel integreerimisel.

 

Lisainformatsioon, Tunne Kelami büroo, tel: +372-7734201

www.kelam.ee

Euroopa Parlamendi väliskomisjon

Facebook