14.06. 2017 Lääne-Balkani riikide eurointegratsiooni takerdumine on reaalseks ohuks niihästi sellele piirkonnale kui ka Euroopa Liidule

7.juuni 2017

Tunne Kelam, kes on Euroopa Rahvapartei fraktsiooni variraportöör Makedoonia teemal, tõdes, et Lääne-Balkani riikide eurointegratsiooni fookus on niihästi asjaosaliste kui ka EL puhul ähmastunud.

"Balkani riigid on keerulisemas ja vastuolulisemas olukorras kui mõned aastad tagasi", ütles Kelam.  ”Euroopa perspektiiv, mis sõnastati 14 aastat tagasi Tessaloonika agendas on mitmete asjaosaliste puhul takerdunud sisemiste ja rahvuslike vastuolude tõttu. Makedoonia osas on edasimineku venimise eest vastutav ka EL, kes pole omaenda sisemiste vastuolude tõttu tänini suutnud alustada kõnealuse riigiga ametlikke liitumisläbirääkimisi vaatamata Euroopa Komisjoni korduvaile soovitustele.”


Tunne Kelami sõnul on Lääne-Balkani maade tulevik meie ühine huvi ja vastutus.  ”Ebamäärasuse püsimine ja eurointegratsiooni venimine on reaalseks ohuks niihästi Balkani riikidele kui ka EL-le. Tühikut üritavad täita Venemaa kui ka islamiäärmuslased.”

Kõige olulisemaks tagatiseks Balkani riikide edasiminekule on Kelami hinnangul funktsioneeriva õiguskorra kehtestamine.  “See kehtib küll enamasti seadustes, kuid mitte tegelikkuses,” ütles Kelam.

Toimiva demokraatia võtmekriteeriumiks on Tunne Kelami arvates iga riigi sisemine poliitiline tahe ja suutlikkus teha koostööd rahvuslike huvide edendamiseks, mis on erakonna-ülesed.

Euroopa Rahvapartei fraktsiooni esindaja hoiatas, et senised praktikad nagu valitud rahvaesinduse boikoteerimine kaotanud erakonna poolt, võitnud erakonna võimu monopoliseerimine koos opositsiooni tõrjumisega, justiitsorganite ja meedia väärkasutamine poliitiliste vastastega arvete klaarimiseks on nähtused, mis tuleb otsustavalt ületada.

“Kõikide Lääne-Balkani riikide puhul on oluline rahvusliku lepituse saavutamine, mis rajaneb õiguskorra raames kõigile partnereile võrdsete poliitiliste võimaluste tagamisele ning ühisele rahvuslikule jõupingutusele korruptsiooni ohjeldamiseks.”

Tunne Kelam kutsus üles järgima omaaegse Makedoonia presidendi Boris Trajkovski (1999-2004) eeskuju, kel õnnestus 2001 ära hoida relvakonflikt makedoonlaste ja etniliste albaanlaste vahel ning kes suutis isikliku diplomaatiaga luua usaldust ja koostööd erinevate Balkani liidrite vahel.

6. juunil toimus Brüsselis, Euroopa Parlamendis konverents EL suhetest Lääne-Balkani riikidega. Konverentsi juhatas sisse Euroopa Rahvapartei esimees Joseph Daul, osalesid poliitikud  Makedooniast, Albaaniast, Kosovost, Montenegrost, Serbiast ja Bosnia-Hertsegoviinast.