26.02. 2015 Kütusekvaliteedi direktiivi tagasilükkamine kahjustaks Eesti huve


17. detsember 2014

Täna pannakse Euroopa Parlamendi täiskogul hääletusele ettepanek lükata tagasi Euroopa Liidu  kütusekvaliteedi rakendusakti jõustumise vastuvõtmine. Ettepaneku algatasid parlamendi roheliste ja  liberaalide fraktsiooni liikmed, kellega on liitunud mitme teise fraktsiooni esindajaid (sotsialistid).

Olles kaalunud pikema aja jooksul kõneluse rakendusakti poolt ning vastuargumente, võin  teha järelduse, et tagasilükkamine oleks ühepoolselt kallutatud otsus ning kahjustaks Eesti rahvuslikke majandushuve ning pingestaks sotsiaalseid probleeme. Kindlasti ei tuleks selline negatiivne otsus kasuks konstruktiivse kompromissi vaimule, millele Euroopa Liit oma tegevuse reeglina rajab, püüdes arvestada eri osapoolte huve. 

Rakendusakti tagasilükkamine parlamendi poolt tähendaks ka seda, et Komisjon peaks alustama uue kütusekvaliteedi  eelnõu väljatöötamist,  millele kulub tublisti aega.  Lisaks pole võimalik uue eelnõu saatust hetkeks kujunenud  õhkkonnas ennustada. See tähendab eelkõige ebakindlust  tulevastele investoreile, seda olukorras, kus uus Euroopa Komisjon üritab kõigi jõududega erasektori usaldust taastada ning stabiilset majandusliku tegevuse õhkkonda luua.

Praeguseks valminud Euroopa Komisjoni direktiiv koos rakendusaktiga vastab niihästi EL  kasvuhoonegaaside piiramise eesmärkidele transpordisektoris (miinus 6%) kui ka energiajulgeoleku tugevdamise vajadustele, pakkudes õiglase mänguruumi kohalikele energiaressurssidele ning suurendades energiatarnete  turvalisust EL energiaturule.

Eesti puhul on eriti oluline, et toimuks üleminek põlevkivi põletamiselt märksa väiksema  saastumismahuga põlevkiviõli tootmisele. Seda saab teostada olukorras, kus investeerijaile luuakse kindlus, et reegleid kergekäeliselt ei muudeta.

Euroopa Parlamendi suurima poliitilise jõu - Euroopa Rahvapartei - kristlikest demokraatidest ja konservatiividest saadikud toetavad valdavas enamuses kütusekvaliteedi rakendusakti jõustumist esitatud kujul ning on vastu selle tagasilükkamisele.