02.05. 2011 Küberrünnakud võivad ohustada paljusid riike tervikuna

Euroopa Liidu eesistuja Ungari algatusel toimus täna Budapestis rahvusvaheline küberjulgeolekualane konverents, kus Euroopa Parlamenti esindas Tunne Kelam.

Tunne Kelami sõnul on Euroopa Liidul küberkaitse tugevdamisel oluline roll, kuivõrd NATO sõltub eranditult oma liikmesriikide panustest. "Euroopa Liidul  aga on ühine eelarve ning institutsionaalsed võimalused. Nii saaksid NATO ja Euroopa Liit teineteist positiivselt täiendada, " ütles Kelam, kes pidas konverentsil kokkuvõtva ettekande.


Kelami arvates peaks Euroopa Liit võtma endale juhtrolli küberjulgeolekualaste standardite väljatöötamises ning naaberriikide kaasahaaramises analoogiliste standardite täitmisse, seda nii naabruspoliitika kui partnerluslepingute raames.

 

"Küberrünnakud võivad reaalselt ohustada paljusid riike tervikuna. Ainus reaalne vastus neile ohtudele on NATO ja Euroopa Liidu küberkaitse süsteemide tõhus koordineerimine."

 

Kelami sõnul oli konverents heaks ettevalmistuseks juunis toimuvale NATO nõukogu istungile, mille ülesandeks on koostada tegevusplaan NATO süvendatud küberkaitsepoliitikaks.

Konverentsi avas Ungari kaitseminister Csaba Hende, esinejate hulgas olid NATO kõrged eksperdid, teiste seas Küberkaitse Kompetentsikeskuse ülem Ilmar Tamm. Konverentsi korraldas Ungari kaitseministeerium.