02.09. 2014 Kelam Mogherinile: kas relvakaubandus Venemaaga on täielikult lõpetatud?

Euroopa Parlamendi väliskomisjon kohtus täna Itaalia välisministri Federica Mogheriniga, keda EL Ülemkogu pakub välja Euroopa välispoliitika uueks juhiks.

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liikme Tunne Kelami hinnangul on Mogherini, kes määrati Itaalia välisministriks alles vähem kui aasta tagasi, aktiivne ja hea suhtleja, püüab maksimaalselt kiiresti õppida ning on suutnud korrigeerida oma seniseid hoiakuid Venemaa poliitika suhtes, mis kajastasid Itaalia erisuhteid Moskva kui tähtsa energiatarnija ning kaubanduspartneriga.


"Mogherini kordas ammuseid vajadusi kõnelda Euroopa Liidu välissuhtlemises ühel häälel ning  deklareeris, et strateegiline partnerlus Venemaaga on selgelt lõppenud. See olevat seni ainus muudatus Itaalia eesistumise programmis," märkis Tunne Kelam, kelle sõnul on sellistest avaldustest aga vähe. 

"Oleme Euroopa Parlamendis peamiselt Ida-Euroopa saadikute suu läbi vähemasti neli aastat kutsunud Nõukogu ja Komisjoni üles vaatama tegelikkusele näkku ning järeldama, et Vladimir Putini poliitika Euroopa Liidu suhtes on põhiosas vaenulik, rahvusvahelisi kohustusi ignoreeriv ning ELi  liikmeid lõhestav, mistõttu strateegilise partnerluse kui ühistele väärtustele rajaneva suhtlusvormi jätkumist pole poliitiliselt kui ka moraalselt võimalik õigustada," tõdes Kelam. "Kahjuks on sellise järelduseni jõudmine EL  tipptasemel läinud maksma kõrget hinda."

 

Kelam näeb peamist probleemi selles, et käesolevas rahvusvahelises kriisis on see Venemaa president, kes jätkuvalt oma  programmi teistele jõuga ning valega dikteerib, samal ajal  kui EL rolliks on hilinenult reageerida. 

"Kui EL jätkuvalt keskendub läbirääkimistele ja rahu vahendamisele ning täielikult välistab jõu kasutamise rahvusvahelise õiguskorra kaitseks, olgu kas või teoreetiliselt, siis kõlab meie sõnum president Putinile sellisena, et ühepoolne jõu kasutamine tasub igal juhul ära ning et agressoril on alati kasud sees, kuna vägivaldselt muudetud rahvusvahelist tegelikkust ei kavatse keegi tõsiselt ennistada," väitis Kelam.

Mogherini sõnul tunneks ta muret kui Euroopa Parlament nõustuks Ukraina kriisi lahendamisel sõjaliste variantide võimalusega.

Kelami sõnul muudetakse Euroopa poliitilist kaarti meie silme all, ometi ei nimetata seda ikka selgelt invasiooniks ega agressiooniks, vaid kasutatakse poliitiliselt ebamäärasemaid termineid nagu toetus separatistidele, sekkumine,  sissetungid Ukraina territooriumile. 

Eesti saadiku arvates on kriitiliseks punktiks EL riikide relvakaubanduse täielik  lõpetamine Venemaaga.  Kelam esitas Mogherinile küsimuse - kas relvatehingute tühistamine on Vene agressiooni intensiivistumise olukorras nüüd selgelt ja ühemõtteliselt otsustatud?  Välisminister vastas, et see kuuluvat sanktsioonide uude paketti.

Kelami sõnul ei ole see rahuldav vastus: "Esiteks on relvamüügi keelustamisega jäetud häbiväärselt hiljaks, kuivõrd Venemaa agressioon on jätkunud kuid, ometi pole see häirinud Euroopa relvakaupmehi. Teiseks pole siiani selget tagatist, et relvaembargo teemal ühtsele kõiki kohustavale otsusele jõutakse. Esimese "Mistral"-tüüpi rünnaklaeva üleandmine Venemaale on nädalate küsimus, laeval on juba vene meeskond."

 

Kelami sõnul on alust karta, et relvaembargoga venitatakse niikaua, kuni esimene "Mistral" ikkagi Putini käsutusse läheb ning viimaste kuulduste järgi kõigepealt Läänemerele suundub.

"Siin on punane joon, mille ületamine Prantsuse valitsuse poolt hävitaks usu EL moraalsetesse väärtustesse ja solidaarsusse.  Kui see juhtuks, pole Putinil isegi vajadust "Mistrali" sõjategevuses kasutada, tema üleandmise fakt agressorile sõnades agressiooni vastu protesteeriva EL poolt tooks meid tagasi 1930te aastate lepituspoliitika juurde, mis kiirendas suure Euroopa konflikti algust,"  tõdes Kelam.

Foto autor: Tunne Kelam