14.12. 2016 Kelam kutsus üles jõustama Magnitski seadust kõikjal Euroopa Liidus

Strasbourg, 14. detsember 2016

Iga-aastasel Euroopa Parlamendi debatil inimõiguste ja demokraatia olukorrast maailmas, milles osales EL välispoliitika juht Federica Mogherini, kritiseeris Tunne Kelam Euroopa Liidu välispoliitika tegevusetust Lähis-Idas.


"Samal ajal kui me arutame mitmeid kuid tagasi toimunud inimõiguste rikkumisi, notivad Süüria valitsuse sõdurid just praegu Aleppos tsiviilisikuid. Niinimetatud lahendus seal on saavutatud inimõiguste ning kõigi tsiviliseeritud käitumisreeglite kavakindla ja halastamatu jalge alla trampimisega,“ ütles Kelam.

Euroopa Liidu roll on Kelami sõnul mitte üksnes sõjapõgenike abistamine, vaid esmajoones Süüria-taoliste tragöödiate ennetamine ning lahendamine.

"Tänane sõnum sealt on aga ühene - "õigus“ sünnib toorest jõust, tuhandeist valimatult elanikele heidetud pommidest.“

Värsked Sahharovi preemia laureaadid, jeziidi noored naised  Nadia Murad ja Lamiya Aji Bashar kutsusid Euroopa Liitu üles tooma kohtu ette Lähis-Idas inimsusevastaseid kuritegusid sooritanud isikud. Tunne Kelami arvates peaks Euroopa Liit algatama süsteemi, kuidas seda praktikas ellu rakendada. 

"Viimasel kuuel aastal on Euroopa Parlament võtnud vastu kolm resolutsiooni ning kaks soovitust sanktsioneerimaks isikuid, kes  vastutavad Sergei Magnitski arreteerimise ja tapmise eest. Miks on Euroopa Komisjon parlamendi tahet ignoreerinud?“ küsis Eesti saadik. 

Tunne Kelam kutsus liikmesriike üles jõustama USA, Kanada  ja Eesti eeskujul Magnitski seadust, laiendades seda tulevikus kõigile Magnitski taoliste juhtumite eest vastutavatele isikuile.