06.05. 2015 Kas oleme mõrvatud Keenia üliõpilastega sama jõuliselt solidaarsed kui Charlie Hebdo ohvritega?”

29. aprill, 2015

Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam kutsus Euroopa Liitu  õiglaselt reageerima Garissa ülikoolis aset leidnud kristlaste massimõrvale. Arutelu ning Euroopa Parlamendi resolutsiooni üks algatajaid Tunne Kelam ütles, et valdav enamus 147-st ohvrist olid kristlased, kelle islami terroristid teistest üliõpilastest eraldasid ning mõrvasid.


"Garissa massimõrva ohvrite arv ületab kümnekordselt Pariisi Charlie Hebdo hukkunute oma," ütles Kelam. " Kuid asi pole arvude kõrvutamises, vaid selles, kas me Keenia noorte massimõrvale reageerime sama selguse ja otsustuskindlusega?  Kui nii, siis peaksime kõik siin täna deklareerima - mina olen kristlane."

 

Tunne Kelam meenutas, et al-Shabab peab omaenda väitel sõda just kristlaste vastu Keenias ja naabermaades.

 

Eesti saadiku arvates peaks kristlaste ja usuliste vähemuste tagakiusamise probleemistik olema integreeritud Euroopa Liidu poliitikaisse suhtlemisel kolmandate riikidega.

 

Tunne Kelam kutsus üles jõuliselt osutama solidaarsust islami äärmuslaste terrori all kannatavate usuliste  vähemustega Aafrikas ning  Aasias ning pöördus islami kogukondade juhtide poole ettepanekuga mõista kristlaste ja mitte-muhameedlike usundite esindajate vastu suunatud rünnakud avalikult hukka kui islami- ning humaansusevastane tegevus.