05.06. 2012 Kas õiguslik lahendus kommunismi kuritegude osas on võimalik?

Täna Euroopa Parlamendis toimunud rahvusvahelisel konverentsil "Kommunismikuritegude õiguslik lahendus" otsiti uut rahvusvahelise õiguse mudelit, mis võimaldaks lõpuks lahendada eetilist, moraalset ja õiguslikku võlga, mis Euroopa Liidul on oma kodanike ees, kes kannatasid tõsiste inimõiguste rikkumiste all totalitaarse kommunistliku režiimi poolt.


Konverentsil diskussiooni juhtinud Tunne Kelam tuletas meelde Teise Maailmasõja võitjate paradigma: " Üks võitjatest oli ajaloo suurimatest mõrvaritest ning vastutav ka sõja puhkemise eest. "

 

"Tänase konverentsi sõnum oli selge - 20.sajandi kõige hävituslikuma totalitaarse süsteemi kuritegude hindamine taandub mitte lihtsalt uuele rahvusvahelisele tribunalile või olemasolevate täiendamisele, vaid poliitilisele ja moraalsele tahtele,"  ütles Kelam.

"Kui on kujundatud selge tahe võrdse õigluse saavutamiseks kõigi Euroopa kodanike jaoks, siis on õiguslike lahenduste leidmine märksa lihtsam."

"Senini on vaikne, kuid väga tuntav vastuseis tulenenud niihästi "Vana Euroopa" poolt, kellele Teise Maailmasõja võitjate paradigma muutmine on ebamugav ning moraalset ümberhindamist nõudev kui ka uutes liikmesriikides mõjukad positsioonid säilitanud endiste kommunistide poolt, " ütles Kelam.  Samas näitab tegeliku elu areng, et kommunismi massikuritegusid mugavalt vaiba alla peita pole võimalik. 

"Otsustav roll lahenduse leidmisel on liikmesriikidel, kellele Euroopa Inimõiguste Kohus on andnud mitmeid pretsedente kommunistlike kuritegude käsitlemisel. Samas vajavad liikmesriigid toetamist ning ergutamist rahvusülese õiguse poolt, kelle osa tuleb edasiste arutelude käigus täpsustada."

Euroopas toimunud ajaloo suurimatele kuritegudele õiguslikult siduva hinnangu andmine on Kelami sõnul oluline meie idapoolsete naabrite aitamisel oma minevikku õiglaselt hinnata.  See pakuks väljapääsu vene, ukraina, hiina ja teistele rahvastele vabaneda totalitarismi süngest mineviku painest ning asuda õigusriikliku arengu teele.

Parim lahendus kõnealusele probleemile on Kelami sõnul see, kui ka kommunistliku totalitarismi ohvriks langenud rahvad saaksid kindluse, et sellised kuriteod iial enam ei saa korduda.  "Just selleks on vaja rahvusvahelise õiguse kaasamist."

 

Euroopa Mälu ja Süüme Koostöökogu ning Euroopa Parlamendi  "Euroopa ajaloo ühendamise " töögrupi poolt korraldatud rahvusvaheline konverents tõi kokku Euroopa Parlamendi saadikud, juristid, totalitaarse mineviku pärandiga tegelevad asutused ja organisatsioonid ning ohvrite ühendused.

 

Lisainformatsioon: Tunne Kelami büroo, tel: +32-228-47279

www.facebook.com/tukebro

 

Euroopa Parlamendi 2. aprilli 2009. aasta resolutsioon Euroopa südametunnistuse ja totalitarismi kohta

http://www.memoryandconscience.eu/