17.09. 2014 Islami riik (IS) põhineb inimsusevastastel kuritegudel

Euroopa Parlament arutas täna Euroopa Liidu (EL) reageerimist julgeoleku- ja humanitaarkriisidele Iraagis ja Süürias.

“Kümned ja sajad tuhanded inimesed on kodudest välja aetud, piirid riikide vahel on kadunud, seal toimub  genotsiid tsiviilisikute ja usuliste ning etniliste rühmade vastu, “ ütles Tunne Kelam, kes on  Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni  poolt resolutsiooni üks autoritest.Tunne Kelam kutsus ELi liikmesriike üles toetama kohalikke võime kõikide  võimalike vahenditega, sealhulgas pakkuma asjakohast sõjalist abi terroristide tõrjumiseks: "See on väga tõsine  kriis inimkonna ajaloos. Selleks, et hoida ära seda massilist vägivalda, ei piisa enam sõnadest „me oleme mures” või “me mõistame hukka”. Meil on vaja konkreetseid meetmeid, rahvusvahelist koostööd ja jõu kasutamist – terroristide peatamiseks on vaja koordineeritud poliitilist tahet ja paremaid relvi, "ütles Kelam.

Vastavalt ERP fraktsiooni ettepanekule peaks rahvusvaheline kogukond looma Iraaki ja Süüriasse pagulastele turvapaigad, kus oleks tagatud julgeolek ja minimaalne abi. ​​"ELi ülesandeks on tagada kristlike kogukondade tagasipöördumine algsetesse elupaikadesse, et jätkata seal elamist väärikalt, ohutult, vabalt oma usku praktiseerides, " rõhutas Tunne Kelam oma sõnavõtus.

Oluline on takistada terroristide rahastamist, ERP fraktsioon kutsub ELi kehtestama sanktsioone kõigile vahendajatele ja kasusaajatele - valitsustele ja ettevõtetele -  kes on seotud IS´i  poolt röövitud nafta transpordi, töötlemise ja müümisega -  võttes paralleelselt sihikule ka ebaseaduslikke rahavoogusid.

Iraaki ja Süüriat puudutavat resolutsiooni ning eraldi resolutsioone Gaza ja Liibüa kohta hääletavad saadikud neljapäeval Strasbourgis.