19.10. 2016 Inimõigused pakuvad praktilise aluse religoonide omavaheliseks lähenemiseks.

Brüssel, 18. oktoober 2016

Küsimus, kas inimõigused ja islamiusk käivad kokku, oli peateema tänasel konverentsil Euroopa Parlamendis, mille korraldasid Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liikmed Tunne Kelam ja Esteban Pons ning mõttekoda Intercultural Center.

 

Prantsusmaal elav iraani teoloogiadoktor Seyed Mostafa Azmayesh väitis, et islam nagu teisedki suured usundid on armastuse, mitte vihkamise religioon.  “Islam on teekond kaosest südamerahusse ning harmooniasse Jumala ja kaasinimestega”.  Kuid paljud muhameedlased kasutavad koraani relvana, mitte selleks et islamisse süveneda ja õppida.


Teine kõneleja oli Scotland Yardi komandör Mak Chishty, kes esitas uue ning Suurbritannias märgatavat edu toonud lähenemise radikaliseerumise ja äärmusluse ennetamiseks.  Kõige alus on  kogukonna eri liikmete ja etniliste rühmade aktiivne kaasamine, tutvustades neid omavahel ning võites pideva suhtlemise kaudu usaldust politsei töö vastu.  Londoni politsei, kes tegeleb ka 1,4 miljoni Briti pealinnas elava muhameedlasega, on saavutanud selle, et mosheed välistavad ise äärmuslased ning vihajutlused tõrjutakse vaimulike kvalifikatsiooninõuete kaudu.  

 

Tunne Kelami küsimusele, kas islamiusulised saavad oma religiooni vahetada, astudes näiteks kristlusse, vastasid mõlemad esinejad, et koraan annab inimesele vabaduse langetada omaenda otsuseid ning usuvahetus on põhimõtteliselt aktsepteeritav.  Indiviidi vabasse otsusesse ei tohi väljapool seisjad sekkuda.

 

Tunne Kelam võttis konverentsi kokku mõttega, et eri religioonidel on võtmeline roll saavutada omavahelise lähenemise ja koostöö kaudu ühiskonnas levinud eelarvamuste,  väärtõlgenduste ning sallimatuse ületamine.  “Iga suure religiooni  keskne sõnum väljendub üleskutses:  armasta Jumalat üle kõige ning ligimest nagu iseennast. Inimõigused pakuvad selle kõigi inimolendite võrdsuse tunnetamiseks ja praktiliseks elluviimiseks sobiva platvormi.  Kõige olulisem on vastastikune respekt, mis väljendub lugupidamises partnerite vastu ning hoidumises teiste solvamisest.”