15.09. 2010 Europarlamendi Balti-Euroopa saadikuühendus soovib Läänemere probleemide arutelu parlamendi täiskogu

14. septembril toimus Brüsselis saadikuühenduse Balti-Euroopa intergrupp hooaja esimene istung, mis arutas Läänemere keskkonnaseisundi ja kalavarude probleeme. Ettekannetega esinesid Europarlamendi liige Isabella Lövin (Rootsi roheline) ning organisatsiooni Baltic Sea 2020 üks juhte Katarina Veem. 


Osavõtjaterohke arutelu võttis kokku Balti-Euroopa saadikuühenduse esimees Tunne Kelam, kes tõdes, et Läänemere ökoloogiline kriis sümboliseerib kõige dramaatilisemalt, kuivõrd kõik merega piirnevad riigid on üksteisega seotud.

"Tegemist on pika aja jooksul toimivate protsessidega, millele kiireid lahendusi pole oodata," ütles Kelam. "Seda enam vajame koordineeritud ja vastutustundlikku ühist keskkonna-poliitikat, mis lähtub Läänemere tulevikuhuvidest".

 

Katarina Veemi sõnul näeb valdav enamus inimestest Läänemere pealispinda, kuid pole üldse teadlik, mis selle pinna all toimub. Väetiste imbumine merre jätkub veel aastaid, vaatamata nende kasutamise piiramisele ja kontrollile, tursa ja muude röövkalade arvu järsk vähenemine  suurendab vetikate vohamist ning elukeskkonna halvenemist. Osavõtjad tõstatasid ka keemilise relva varude, Nord-Streami gaasijuhtme ja Kaliningradi naftapuurimisplatvormi probleeme.

 

Tunne Kelam tegi ettepaneku algatada Läänemere probleemide arutelu Europarlamendi täiskogul, adresseerides selleks osavõtjate nimel suulise küsimuse Euroopa Komisjonile.  Saadikuühenduse liikmed toetasid nimetatud ettepanekut.

"Sellise algatuse tulemuseks oleks täiekogul toimuv debatt koos Komisjoni seisukohtade ärakuulamisega, millega poliitiliste fraktsioonide nõusolekul kaasneks Europarlamendi resolutsioon," väitis Tunne Kelam.

 

Balti-Euroopa intergrupi esimehe Tunne Kelami sõnul võetakse järgnevalt (12. oktoobril) arutusele Läänemere piirkonna hariduse ja turismi perspektiivid ning 16. novembril transpordiühendused. Aasta lõpus kavatsetakse kuulata ära ELi regionaalpoliitika volinik.


Lisainformatsioon: Tunne Kelami büroo, tel: +32 228-47279