06.10. 2015 Euroopa Rahvapartei fraktsioon toetab Eston Kohveri teemalise arutelu ja resolutsiooni lisamist järgmise nädala Euroopa Parlamendi plenaaristungi päevakorda

1. september 2015

Euroopa Parlamendi suurima poliitilise fraktsiooni - Euroopa Rahvapartei - välispoliitika töögrupp otsustas täna  toetada Tunne Kelami algatust lisada plenaaristungi päevakorda eraldi punkt Eston Kohveri toetuseks.Tunne Kelam rõhutas vajadust arutada ja võtta vastu resolutsioon Eston Kohveri toetuseks eraldi teistest Vene võimude poolt vangistatuist.


"Tegemist on selge juhtumiga, mis nõuab terve Euroopa Liidu ühtset reaktsiooni ja solidaarsust," ütles Kelam.  "Peame edasise viivituseta, ühtselt ja jõuliselt reageerima sellele, et Euroopa Liidu kodanik, kes rööviti peaaegu aasta tagasi EL territooriumilt, mõisteti 19. augustil Vene võimude poolt 15 aastaks vangi räigete valesüüdistuste alusel." 

Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini hinnangul on Kohveri juhtum rahvusvaheliste seaduste selge rikkumine, mistõttu tuleks Eesti politseiohvitser viivitamatult vabastada.

Ehkki Eston Kohveri Vene võimude poolt röövimise ja vangimõistmise motiivid on siiani lahtised, on Tunne Kelami arvates põhjust tõsiselt kaaluda rahvusvahelise poliitika laiemat konteksti.

"Eston Kohveri röövimine leidis aset kaks päeva pärast USA president Barack Obama ajaloolist Tallinna kõnet, milles rõhutas, et Balti riigid ei kuulu post-sovetlike territooriumide hulka.  Asjaolu, et Obama deklareeris täielikku solidaarsust Eesti, Läti ja Leedu kui NATO liikmete kaitsmisel, võis tekitada Kremlis juhtkonnas või selle käsutäitjais soovi näidata, et Venemaa ähvardused ei tarvitse piirduda propagandaga," väitis Kelam. Pikaajaliseks kinnipidamiseks määratud Kohver võib Kelami hinnangul olla mõeldud okkana NATO ja EL ihus, demonstreerimaks, et ka need organisatsioonid  ei suuda  Balti riikide kodanikke sajaprotsendiliselt kaitsta Vene provokatsioonide eest.

"Kuna Eston Kohveris on põhjust näha poliitilist pantvangi, siis on vaja selgelt teadvustada, et see on mitte üksnes Eestit, vaid kogu EL-i ja NATO-t puudutav pantvang," ütles Eesti saadik Euroopa Rahvapartei fraktsioonis. "Seetõttu on Euroopa Parlamendi kiire arutelu ja seisukohavõtt vajalik Euroopale tervikuna."