14.06. 2010 Euroopa Parlament mälestab 70 aasta möödumist Balti riikide annekteerimisest ning juuniküüditamiste ohvreid

Euroopa Parlamendi avaistungil tegi president Jerzy Buzek täna avalduse, milles meenutas 70. aasta möödumist juunist, mil Nõukogude Liit  ründas Leedut, Lätit ja Eestit ning juhtis tähelepanu, et see toimus Molotov-Ribbentropi pakti tulemusena.

President Buzek juhtis tähelepanu sellele, et just Euroopa Parlament oli esimene rahvusvaheline organisatsioon, mis oma 1983. aasta 13. jaanuaril vastu võetud resolutsioonis mõistis hukka Punaarmee invasiooni Balti riikidesse ning rõhutas, et Balti riikide annekteerimist pole kunagi seaduslikuks peetud.


Homme kell 13.00 kohaliku aja järgi mälestavad Euroopa Parlamendi liikmed 1941. aasta 14. juunil Balti riikides läbi viidud massiküüditamiste ligikaudu 50000 ohvrit. Tseremoonia leiab aset küüditatutele pühendatud mälestustahvli ees Euroopa Parlamendi peahoones Strasbourgis.

Mälestustseremoonia üks algatajatest Tunne Kelam, väljendas oma tunnustust Euroopa Parlamendi presidendile, kes meenutas Eesti, Läti ja Leedu iseseisvuse kaotust seitsekümmend aastat tagasi.

Tunne Kelami sõnul on väga oluline, et Euroopa Rahvapartei fraktsiooni kolme Balti riigi delegatsiooni 2006. aastal kingitud mälestustahvel 1941. aastal küüditatuile on nüüd leidnud ametliku ja väärika koha Euroopa Parlamendi  seinal.

Mälestustseremoonial osaleb Euroopa Parlamendi presidendi nimel asepresident Alejo Vidal-Quadras. Eestist, Lätist ja Leedust 1941. aasta juunis küüditatuile pühendatud mälestustahvel kingiti Euroopa parlamendile Euroopa Rahvapartei fraktsiooni Balti riikide saadikute ja parlamendi Balti-Euroopa töörühma  algatusel 2006. aastal.