05.04. 2011 Euroopa Liit vajab vastust küsimusele, miks majanduskriisi satuti.

Euroopa Parlament arutas täna Euroopa valitsusjuhtide 24. ja 25. märtsi Ülemkogu tulemusi.  Arutelust võtsid osa Euroopa Nõukogu president Herman Van Rompuy ning Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso.

Eesti saadik Tunne Kelam, kes esines parlamendi suurima, Euroopa Rahvapartei  (ERP)  fraktsiooni nimel, pidas Ülemkogu tulemusi institutsionaalselt ja poliitiliselt rahuldavaks, kuid märkis, et oluliste edasiminekute kõrval  jäävad mitmed põhiprobleemid õhku rippuma.


"Tänase arutelu selgeim sõnum on see, et majandus- ja rahakriis ei ole möödas," ütles Kelam.

 

Kelam tsiteeris Barrosot, kelle sõnul jääb majanduslik olukord raskeks ja ebakindlaks ning Van Rompuy'd, kelle hinnangul probleemide edasipüsimine on mineviku vigade ja vajalike instrumentide puudumise tagajärg.  Ka endise Belgia peaministri Guy Verhofstadti hinnangul pole kriis lahendatud, kuivõrd Euroopa Liit on keskendunud valdavalt aukude kinnitoppimisele.

 

Tunnustades Euroopa Liidu juhtide häid püüdlusi ning saavutatud kokkuleppeid, kutsus Kelam üles tegema järeldusi selle kohta, kuidas Van Rompuy  nimetatud vead tekkisid. 

"Kuidas õieti tekkisid enamuse liikmesriikide hiiglaslikud võlakoormad ning eelarve puudujäägid?"  küsis Kelam.  "Mida tehti valesti nende ja Euroopa Liidu  institutsioonide poliitikas?"

Eesti saadiku arvates on tähtis koostada kriisi põhjustest põhjalik analüüs ning teha sellest kõigi otsustajate jaoks kohustusliku iseloomuga järeldused. 

"Kardan, et muidu ei ole me võimelised samasuguste vigade kordumist ära hoidma," ütles Kelam.

 

Tunne Kelam julgustas Euroopa  Komisjoni esitama kavandatud uue ühisturu seadus tõeliselt ambitsioonikana.  Keskseks kriteeriumiks majanduse elustamisel on tahe ja võimekus konkurentsivõime suurendamiseks.  Kelam väljendas rahulolu, et digitaalse ühisturu problemaatika on saavutanud läbimurde Euroopa Liidu  prioriteetide hulka.

 

Kelami sõnul näitavad Eesti valimistulemused, et range finantspoliitika ja eelarve tasakaalustamine pole seda teostava valitsuse jaoks mitte tingimata poliitiline enesetapp nagu paljud seda kardavad. 

"Eesti valijad andsid riigi kulutusi karmilt kärpinud valitsusele tugevema mandaadi kui enne," tõdes Kelam.

 

Euroopa Nõukogu president Van Rompuy ütles oma lõppsõnas, et Euroopa Liidul on vaja olla enesekriitiline vältimaks uute kriiside teket.  "Suured vead minevikus stabiilsuspakti haldamisel õõnestasid seda."