16.04. 2013 Euroopa Liidu suurim tulevikuprobleem on elanikkonna kasv

Soome peaminister Jyrki  Katainen juhatas täna sisse
Euroopa Parlamendi arutelu Euroopa Liidu  tuleviku teemal.

Tunne Kelam, kes esines debatil Euroopa Rahvapartei (ERP)
fraktsiooni nimel, tunnustas Soome peaministri pragmaatilist optimismi, mis
pakub eeskuju ühiste reeglite ja väärtuste austamisel ning tegelikul järgmisel.


ERP fraktsiooni liige tõstis Euroopa tuleviku osas esile kolm
teemat. Esiteks – tõsine vajadus piisava ja usaldusväärse informatsiooni
järele.  Vastasel juhul jätkub triivimine  olukorras, mille kohta
puudub selge ettekujutus ja kus pole välistatud jätkuvad uued üllatused. Kelam
osutas märtsikuise "Economisti" kaanesõnumile,  mis kõlas: 
"Just siis, kui hakkasime uskuma, et olukord on turvaline … hakkas Küprose
laev uppuma."

Kelami sõnul on usaldusväärne info otseses seoses
läbipaistvusega.  Ta tõstis esile EL Nõukogu hinnangu, mille põhjal kaotab
Euroopa Liit  iga aasta ainuüksi maksudest kõrvalehiilimise tulemusena
umbes triljon eurot.

"See on ühe aastaga rohkem, kui uus rahanduslik
raamistik, kus meeleheitlikult võitleme just sama triljoni eest, kuid seda
seitsme aasta lõikes," väitis kõneleja, kelle arvates avaldab üha jätkuv
ebameeldivate probleemide varjamine negatiivset mõju kodanike suhtumisele
Euroopa Liitu.

"Mis on meie tegelik olukord?" küsis Kelam. 
"Kas jätkame nääklemist olemasolevate ressursside üle, vältides samal ajal
tõsiseid jõupingutusi, et luua uusi ressursse?  Kas võib öelda, et
läheneme kriitilisele punktile, mil rohkema raha eest hääletajate arv ületab
nende arvu, kes rohkema raha loomiseks töötavad?"

 

Teiseks probleemiks on arusaamine solidaarsusest. 
"Ehkki seda sõna kasutatakse laiemalt kui kunagi varem, tuleb aru saada,
et tõhusalt toimiv solidaarsus on kahesuunaline tee," ütles Kelam. 
"See vajab mõlemate osapoolte – niihästi andjate kui abi saajate –
jõupingutusi ja kohustusi.  Eelkõige eeldab kriisiajal solidaarsuse
rakendamine lisakohustuste võtmist tõsiste reformide läbiviimiseks."

Kolmanda ja suurima tulevikuprobleemina nägi Kelam Euroopa
Liidu demograafilist olukorda.  Tema arvates pööratakse ebapiisavalt vähe
tähelepanu EL  elanikkonna taastootmisele.  EL-s on keskmine
viljakusenäitaja (sünnid ühe viljakas eas naise kohta) 1,5;  ainuüksi
taastootmiseks on vaja jõuda arvuni 2,1. 

"Euroopa Liidust on saanud võrdsuse, vähemusõiguste ja
poliitilise korrektsuse turvapaik,"  ütles kõneleja.  Kuid ilma
elanikkonna kasvuta jäävad kõik muud abinõud ja institutsioonid
viljatuks.  Küsimus on eelkõige mentaliteedi muutmises, mitte pelgalt
majandusliku  olukorra parandamises. 

"Oleme silmitsi paljude ebameeldivate faktidega,"
tõdes Tunne Kelam.  "Kuid täna on kohane meenutada Margaret Thatcheri
sõnumit – faktid pole selleks, et neile alistuda.  Faktid on selleks, et neid muuta.  Selleks
vajame taas sellise kaliibriga riigimehi ja -naisi nagu seda oli Margaret
Thatcher."