17.12. 2015 Esmane hoop tuleb anda ebaseaduslikke migrante vahendavaile kuritegelikele rühmitustele

25.11.2015

„Valletta tippkohtumisel vastu võetud tegevuskava rände- ja pagulasvoogude tegelemiseks on hea algus, aga suurem osa tööst on veel teha,“ ütles Tunne Kelam täna Euroopa Parlamendis.

„Oluline on käsitleda ebaseadusliku rände algpõhjusi. Seda saab teha üksnes koos päritoluriikidega,  pikaajalise koostöö raames. Ainult sel viisil on lootust rändevooge tõhusalt hallata," ütles Tunne Kelam plenaaristungil, mis arutas migratsiooniprobleeme.  


Kelam rõhutas eriti vajadust keskenduda migrantide ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubanduse probleemidele, mis on jäänud põgenikke tabanud inimlike tragöödiate varju. „Oleme saanud arvukaid signaale sellest, kui hästi on organiseeritud Aafrika ja Vahemere-ülene salakaubandus. Uued kuritegelikud rühmitused, kellel on sidemed üle mere Euroopasse, mitte ainult ei aja hädasolijate arvelt raha kokku, vaid vähemalt osaliselt inspireerivad, suunavad ja kontrollivad rändevoogusid," kinnitas Kelam.

Pagulastelt väljapressitud hiigelsummadest rahastatakse terrorismi, separatistlikke relvarühmitusi ning õõnestatakse Euroopat.

"Meie ning Aafrika partnerite pakiliseks ülesandeks on anda ühiselt otsustav hoop inimkaubanduse viljelejatele," esitas Kelam üleskutse.

Tunne Kelami sõnul on oluline siduda Aafrika riikidega sõlmitavad majanduskoostöö lepingud ning arenguabi migrantide tagasivõtmislepingutega. Oluline on pagulaste majutamise kõrval teha kindlaks need, kes asüüliõigusele ei kvalifitseeru ning suunata nad kodumaale tagasi. 

Teiselt poolt on Kelami hinnangul vajalik Aafrika partneritele Vallettas lubatud abi aega viitmata kohale toimetada, vältimaks ajakadu antud lubaduste ja nende tegeliku täitmise vahel.  See kehtib iseäranis EL liikmesriikide poolt lubatud summade kohta.