23.11. 2010 Erinevus NATO küberkaitse kavade ning nende elluviimise vahel on murettekitavalt suur

NATO transformatsiooni kõrgem liitlaskomandör kindral Stéphane Abrial andis Euroopa Parlamendi välis- ning julgeoleku- ja kaitse komisjonide liikmetele  ülevaate NATO tippkohtumisest Lissabonis ning vastas saadikute küsimustele.

Välis- ning julgeoleku- ja kaitsekomisjoni liige Tunne Kelam küsis kindral Abriali kommentaari  NATO  strateegilise kontseptsiooni paragrahv 19 küberkaitsest kõneleva alalõigu kohta.


Kelam tunnustas uue küberkaitse lõigu lisamist NATO kontseptsiooni, mille kohaselt tuleb rakendada NATO planeerimisprotsessi, et koordineerida rahvuslikke küberkaitse potentsiaale ning "tuua kõik NATO  institutsioonid tsentraliseeritud küberkaitse alla."

Eesti saadik küsis, kes ja kuidas sellist koordinatsiooni hakkab teostama ning kas on kavandatud mingit ajakava kõikide NATO institutsioonide toomiseks tsentraliseeritud küberkaitse alla.

Kelami sõnul vastas kindral Abrial  diplomaatiliselt, et  kõnealuses olulises valdkonnas osutab kõik sellele, et väga palju pole siiani toimunud ning nõustus, et küberkaitse koordineerimine on delikaatne küsimus.  Abrial näeb esimese sammuna lahenduse suunas võimalust saavutada eri rahvuslike küberkaitse süsteemide omavaheline koordineerimine.

Kelami arvates osutavad Abriali kommentaarid murettekitavale erinevusele deklaratsioonide ning tegude vahel. "Kui kohtusime aprillis Abrialiga NATO transformatsioonikeskuses Norfolkis, siis vastas ta samas stiilis," ütles Kelam.  "Ühelt poolt tunnustavad kõik küberkaitse erakordset aktuaalsust ning selle koordineerimise olulisust, teiselt poolt jääb ikka kõlama sõnum, et koordineerimise protsessis astutakse alles esimesi samme."

Kelami sõnul on küsimus liikmesriikide tahtes ja võimekuses küberkaitse alast koordinatsiooni reaalselt edasi  viia. Eesti saadik viitas Soome välisministrile Alex Stubbile, kes NATO tippkohumisel kutsus eurooplasi üles lõpetama paberil mõtlemine julgeolekuprobleemidest ning asuma konkreetsetele tegudele.

Tunne Kelam küsis veel, kas Venemaaga koostöö tihendamise faktiliseks hinnaks ei ole Gruusia NATO-sse astumise edasilükkamine.  Abriali väitel on NATO  uksed Gruusiale selgelt avatud, samuti olevat NATO  orienteeritud tihedale koostööle Ukrainaga, vaatamata sellele, et viimane on loobunud liikmeksastumise kavadest.

 

Gruusia president Mihhail Saakašvili esineb täna Euroopa Parlamendis ning kohtub pärastlõunal väliskomisjoni liikmetega.