13.06. 2012 EL-USA parlamentidevaheline kohtumine Kopenhaagenis

9.-10. juunil toimus Kopenhaagenis Euroopa  Parlamendi ning USA Kongressi delegatsioonide 72. kohtumine.  Peateemadeks  olid seekord Atlandi-ülesed kaubasidemed, julgeoleku kontrolli teostamine kaubasaadetiste üle ning küberrünnakute esitatud uued väljakutsed. 


Osalejad tõdesid, et Euroopa Liit ning USA toodavad koos 60% globaalsest rahvatulust ning on kõige kindlamini seotud niihästi vastastikuste investeeringutega kui ka ühiste väärtustega.  EL delegatsioon rõhutas vajadust kiireks liikumiseks Atlandi-ülese vabakaubandusleppe sõlmimise suunas.

Euroopa Parlamendi delegatsiooni liikme Tunne Kelami sõnul tuleb taotleda julge ning kõikehõlmava vabakaubandusleppe sõlmimist võimalikul kiiresti.
"Meil on ühine arusaam Atlandi-üleste majandussuhete otsustavast mõjust mitte üksnes kahe partneri, vaid ka globaalse majanduse arengule," ütles Kelam.

"Olukorras kus kõik otsivad võimalusi majanduskasvu ergutamiseks, annaks vabakaubanduslepe koos EL siseturu potentsiaali täieliku rakendamisega mõlema osapoole jaoks loomuliku lisakasvu vähemasti  1-2% nende senisele toodangule, mis väljendub miljardeis eurodes."
Eesti saadiku arvates ei saa selline leppe sõlmimisega aega kaotada.
Euroopa Parlamendi delegatsiooni juht Christian Ehler (Saksamaa) juhtis tähelepanu "võimaluste aknale", mis on avanenud maksimaalselt kaheks aastaks.  Vabakaubanduslepe on tema meelest vajalik ja oluline demokraatia arengule maailmas.  Siiani napib mõlemal pool poliitilist tahet.

10. juunil keskendusid seadusandjad küberrünnakuile  ja nende tõrjumiseks vajalikele ühismeetmeile.  Ekspertidena kuulati EL Välisteenistuse kübernõuniku Heli Tiirmaa-Klaari ning Microsofti spetsialisti Paul Nicholase ettekandeid.
Euroopa Parlamendi küberjulgeoleku- ja küberkaitse raporti koostaja Tunne Kelam juhtis tähelepanu asjaolule, kus ulatuslikust küberohtude teemalisest debatist hoolimata ei teadvustata pahatihti ka tipptasemel, kui ränkade riskidega tundlikele infrastruktuuridele kui ka riiklikult sponsoreeritud küberpiraatluse kaudu tervete riikide majandus konkurentsivõimele on tegemist.

Eraldi teemana arutati kübersõdade või küberkonfliktide olemust ning nende defineerimise probleeme, samuti NATO ja EL solidaarsusklauslite kasutamise võimalust.  USA Kongressi esindaja sõnul on USA kaitseministeerium täiel määral  mõistnud riigi nõrgestamist taotlevate küberrünnakute ohtu ning juhul kui need tõusevad sõjalise ohu tasandile, on riik valmis neile vastama ka muude vahenditega.
Tunne Kelami väitel on hetke pingeline küsimus, kuidas suhtuda ennetavalt küberrünnakuisse nagu stuxneti ning uusima "Flame" viiruse kasutamine. 
Kõneleja kutsus üles kehtestama koordineeritud hea käitumise miinimumstandardid ning nõudma selliste standardite järgmist kokkulepete sõlmimisel kolmandate riikidega.

Esmaspäeval, 11.juunil osaleb USA Kongressi delegatsioon Strasbourgis Euroopa Parlamendi väliskomisjoni istungil, kus esineb ka EL välispoliitika kõrge esindaja Catherine Ashton.  Atlandiüleste seadusandjate 73.kohtumine toimub detsembril USAs.

Lisainformatsioon: Tunne Kelami büroo, tel: 003725046754

www.facebook.com/tukebro

www.kelam.ee