30.08. 2011 EL peab kehtestama selgemad reeglid kaasaegse tehnoloogia eksportimisel diktatuuririikidesse

Rühm Euroopa Parlamendi saadikuid pöördus kirjaliku küsimusega Euroopa Liidu välispoliitika juhi Catherine Ashtoni poole seoses arvukate näidetega, mis osutavad, et Euroopa Liidu ettevõtted  on vahendanud kahesuguse kasutusega kõrgtehnoloogiat repressiivsetele režiimidele, aidates nii kaasa kõnealustesse režiimidesse kriitiliselt suhtuvate või opositsioonis olevate kodanike  jälitamisele, vangistamisele ning piinamisele.


Hollandlasest europarlamendi liikme Marietje Schaake algatusega ühinenud Eesti saadiku Tunne Kelami arvates on aeg, et Euroopa poliitikud aitaksid paljastada ja nõrgestada pragmaatilise äritegemise seoseid diktaatorlike valitsustega.

 

"Põhja-Aafrika revolutsioonid on selgelt osutanud, et diktatuurid, mis tuginevad omaenda kodanike üle järelvalve teostamisele ning nende mahasurumisele, ei jää püsima," ütles Kelam.  "Repressiivseid režiime ei aidanud elus hoida isegi kaasaegne kõrgtehnoloogia.  Seda piinlikum on tõdeda, et Euroopa Liidu  ametlikult väärtustepõhist poliitikat üha õõnestavad ja demoraliseerivad lühinägelikud majandushuvid."


Euroopa Parlamendi liikmed soovivad Ashtonilt uurimise läbiviimist, kas mõni Euroopa Liidu julgeoleku- ja sideettevõtetest on kaudselt kaasa aidanud inimõiguste rikkumistele Tuneesias, Egiptuses, Süürias, Bahreinis ja Iraanis.  Saadikud ootavad Euroopa Komisjonilt uut Euroopa Liidu regulatsiooni, mis korrastaks kahesuguse kasutusega tehnoloogia ekspordi.