03.12. 2013 EL peab jõuliselt reageerima Ukraina rahva otsusele siduda oma tulevik Euroopaga

Täna algatasid Euroopa Rahvapartei fraktsiooni  liikmed eesotsas Poola saadiku Jacek Saryusz-Wolskiga ettepaneku kaasata olukord Ukrainas Euroopa Parlamendi järgmise nädala  plenaaristungi päevakorda ning võtta vastu sellekohane resolutsioon.  Algatajate hulka kuuluv Eesti saadik Tunne Kelam, kes eile tegi Brüsselis asuva Euroopa uuringute keskuse (Centre for European Studies)  korraldatud konverentsil ettekande Euroopa Liidu Idanaabruspoliitika tulevikust, kinnitas, et olukord Ukrainas on pärast Vilniuse tippkohtumist
põhjalikult muutunud.

"Ukraina rahvas on langetanud oma sajatuhandeliste meeleavaldustega otsuse Euroopaga lõimumise kasuks," ütles Kelam. "Kui ukraina rahvas, erinevalt oma praegusest valitsusest,  usaldab Euroopat, siis ei saa meie seda usaldust petta."

Kelami sõnul nõuab tekkinud uus revolutsiooniline olukord Euroopa Liidult selget ja ühtset poliitikat.  Kaalul on mitte üksnes ühenduse idanaabrite tulevik, vaid Euroopa Liidu enese tulevik ja usaldusväärsus.  Euroopa peab suhtlema mitte üksnes Ukraina praeguse juhtkonnaga, vaid opositsiooni ning rahvaliikumisega.

 

Nädalavahetusel vallandunud protest ei tohiks Kelami arvates tekitada mitte niivõrd muret, kuivõrd äratada lootust, et Idapartnerlusel on tulevikku.  Seda eriti, kui arvestada ootamatult puhkenud protestimeeleavaldusi Armeenias.

"Kogu senine kogemus osutab, et EL  Idapartnerlus ei saa olla perspektiivne, kui paralleelselt ei toimu Vene Föderatsiooni poliitika eesmärkide realistlikku ümberhindamist," väitis Kelam.  "Fakt on see, et uues olukorras pole mõeldav jätkata strateegilise partnerlusega, mis eeldab samade väärtuste jagamist, samal ajal kui partner avalikult vastandub Euroopa Liidu tegevusele pea igas valdkonnas ning üritab teda nõrgestada. Hetkel oleks õigem kõnelda konfrontatsioonilisest partnerlusest."

 

Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liikmete resolutsioonikavandis avaldatakse täielikku toetust Ukraina demokraatlikule opositsioonile, nõutakse uut EL  strateegiat Venemaaga suhtlemisel, mis adekvaatselt ja sümmeetriliselt reageeriks Venemaa EL-vaenulikule poliitikale Idapartnerite suhtes, kutsutakse viivitamatult läkitama Ukrainasse kõrgetasemeline EL  delegatsioon vahendamaks konflikti ning pakkuma Ukrainale makromajanduslikku toetust juhul, kui Kiiev assotsiatsioonilepingule peaks alla kirjutama.

Euroopa Rahvapartei kavatseb lähipäevil saata sinna oma
ametliku delegatsiooni.