29.05. 2015 EL küberjulgeolek ei ole vajalikul tasemel

Brüssel, 28. mai 2015

Euroopa Komisjoni poolt teist korda korraldatud kõrgetasemelisel küberjulgeoleku konverentsil Euroopa Parlamenti esindanud Tunne Kelami sõnul ei ole Euroopa Liidu üldine küberkaitse võime vajalikul tasemel, arvestades üha süvenevaid ja ka uusi küberjulgeoleku ohte. See probleem muutub järjest akuutsemaks Euroopa digitaliseerumisega, " ütles Tunne Kelam konverentsil peetud ettekandes.


Kelam väljendas muret, et võrgu- ja infoturbe direktiiv on takerdunud läbirääkimistesse ning andmekaitse direktiiv lükatud edasi aastasse 2016.

 

"Peamiseks vajaduseks on läbivalt korraldada küberjulgeolekut erinevates asutustes ja tugevdada erinevate asutuste ning poliitikavaldkondade vahelist koostööd.  Samuti on tarvis läbipaistvamat ja jõulisemat küberjulgeoleku rahastamise baasi, see tähendaks konkreetseid, nähtavaid küberjulgeolekule määratud eelarveridasid EL eelarves, " ütles Tunne Kelam, kes on koostanud Euroopa Parlamendi poolt ELi küberjulgeoleku ja -kaitse raporti. 

 

"On äärmiselt vajalik, et kõik liikmesriigid viiksid kiiremas korras lõpule, hiljemalt järgmise aasta alguseks, oma küberjulgeoleku strateegiate arendamise ning vastu võtmise, " ütles Kelam oma ettekandes.

 

Tunne Kelam tõi välja tõsise probleemi, et kõigi tunnuste järgi on EL oma küberjulgeoleku ning küberkaitse võimelt üha enam USAst maha jäämas, mida näitab ka asjaolu, et äsja valminud USA küberstrateegias on koostöö Euroopa marginaalsel kohal.