15.02. 2017 EL-Kanada kaubanduslepe on EL usaldusväärsuse proovikivi

Euroopa Parlament hääletas täna EL-Kanada (CETA) kaubandusleppele nõusoleku andmise üle.  Poolt hääletas 408, vastu 254 ning erapooletuks jäi 33 eurosaadikut.

Sellele eelneval arutelul ütles Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liige Tunne Kelam oma sõnavõtus, et 60 aastat tagasi rajatud Euroopa ühendus tugineb neljale põhivabadusele, seahulgas kaupade ja teenuste vabale liikumisele.  Euroopa Parlamendi tänane valik on Kelami sõnul Euroopa tuleviku lakmustest:  kas edasine areng kulgeb nelja vabaduse alusel  või toob kaasa tigeda iseendasse sulgumise.


Tunne Kelam meenutas paavst Franciscuse sõnu Euroopa Parlamendile aastast 2014, mil ta kirjeldas oma muljet Euroopa Liidust kui väsinud ja eakast vanaemast - kõhklevast ja ohte pelgavast, kes nüüd on kõneleja sõnul hakanud uskuma ka CETA kohta levitatavaid  poliitilisi õudusjutte.

CETA  on oluline vahend Euroopa Liidu rahvusvahelise kaubanduse laiendamisel. ”Iga ekspordiga teenitud lisamiljard  toetab Euroopa Liidus 14000 uut töökohta, ” ütles Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liige Kelam.

Kelami hinnangul on just turgude avamine toonud Euroopa Liidu kodanikele elujärje paranemise ja kindlustunde. “CETA ei tähenda suurte rahvusvaheliste korporatsioonide võimutsemist, vaid nende allutamist ühistele reeglitele.”

EL ja Kanada kaubanduslepe on võtmelise tähtsusega EL arengudünaamika elavdamisel, väitis Kelam. „See on EL usaldusväärsuse ja  enesesse usu taastamise proovikivi.“