21.04. 2016 EL ei tohi jääda Mägi-Karabahhi kriisi passiivseks pealtvaatajaks

Euroopa Parlamendi  julgeoleku ja kaitse allkomisjon arutas täna teravnenud olukorda Mägi-Karabahhis. Komisjoni liikme ja Euroopa Rahvapartei fraktsiooni asekoordinaatori Tunne Kelami  arvates on lühinägelik  alahinnata taas puhkenud konflikti ohtlikkust ja selle võimalikku piirkondlikku levimist.


"Mitme eksperdi hinnangul on tegemist kriisi uue faasiga ning senine olukord on tagasipöördumatult  muutunud," ütles Kelam. "Väljakuulutatud relvarahu ei ole tõsiselt võetav."

Kelami  sõnul  tuleb esmajoones  tegelikkusele silma vaadata ning selgeks teha, kellele Mägi-Karabahhi kriisi teravnemine on kasulik? 

Euroopa Rahvapartei fraktsiooni esindaja arvates saab kriisi jätkumisest ja teravnemisest  kasu eelkõige Venemaa, kelle relvasaadetistest sõltuvad niihästi Armeenia kui ka Aserbaidžaan. 

"Tegemist on 93 aastat vana Stalini intriigiga, kes  aastal 1923  andis valdavalt  armeenlastega asustatud Mägi-Karabahhi  Aserbaidžaani haldusse.   Sellega  külvas ta  teadlikult regionaalse konflikti seemneid, mis võimaldaks kõiki osapooli  Kremli kontrolli all hoida," tõdes Kelam.

Eesti esindaja arvates pole Venemaa Taga-Kaukaasias rahutooja, seega ei saa  kuidagi õigustada Euroopa Liidu poolt madala profiili säilitamist ega Brüsseli vähest  tundlikkust Venemaa üha tugevneva mõju suhtes  selles tundlikus piirkonnas.  

"Kelle huvides on see, et jätkuvas konfliktis on EL kahe ida-partneri tähelepanu suunatud vajalikelt reformidelt ja majanduse arengult omavahelisele jõukatsumisele, mille ohvriks on niihästi armeenlaste kui ka aserite tulevik?  Hinnaks on mõlema riigi iseseisvuse kärbumine ja partnerluse külmutamine  Euroopa Liiduga," väitis Kelam.  EL enda huvides on asuda jõuliselt tegutsema rahumeelse lahenduse leidmisel, jätmata monopoli  Kremli omakasupüüdlikele intriigidele.