21.06. 2010 Eelteade: Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam osaleb paremtsentristlike mõttekodade konverentsil Washingtonis

Euroopa ja USA paremtsentristlikud mõttekojad ning sihtasutused korraldavad 21.-24. juunil Washingtonis rahvusvahelise konverentsi " Uued võimalused atlandiüleses koostöös peale Lissaboni lepet."Euroopa Parlamendi USA delegatsiooni liige Tunne Kelam
juhib rahvusvahelisel konverentsil paneeli Euroopa Liidu ja USA suhetest Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO).


Konverents keskendub USA-ELi majandussuhetele, finantskriisi ületamisele ning julgeolekualasele koostööle.

Osalejate seas on Euroopa Parlamendi suurima fraktsiooni Euroopa Rahvapartei saadikud, Euroopa mõttekoja Euroopa Ideede Võrgustik esindajad, USA Kongressi liikmed ja Euroopa ja Ameerika ülikoolide teadlased.