25.02. 2010 Eelteade: Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam esineb rahvusvahelisel konverentsil kommunismi kuritegudest

24.-26. veebruaril Prahas toimuva laiahaardelise rahvusvahelise konverentsi eesmärk on luua ülevaade raudse eesriide taga kommunistlike režiimide poolt toime pandud kuritegudest ja anda hinnang õiguslikust seisukohast.

Konverentsi konkreetne eesmärk on otsida tänasele olukorrale võimalikke lahendusi eesmärgiks lepitamine tõe ja kuritegude tunnustamise alusel ning Euroopa kultuurilise ja väärtustepõhise integratsiooni tugevdamine postkommunistlikes ühiskondades.

 

Praha konverents on jätkuks 2008. aastal  korraldatud samalaadsele konverentsile, mis aitas ette valmistada pinda Euroopa Parlamendi resolutsiooni vastuvõtmisele totalitaarsete režiimide kohta 2009. aasta aprillis.

 

Tunne Kelam, kes osales ka eelmisel Praha konverentsil on üks ürituse patroonidest ning osaleb homme ümarlaua diskussioonis "Kuidas saavutada õiglust postkommunistlikes ühiskondades, eriti uutes Euroopa Liidu liikmesriikides?"

 

Konverentsi korraldavad Totalitaarsete Režiimide Uurimisinstituut ja Euroopa Mälu Ja Südametunniste Platvormi töörühma partnerorganisatsioonid koostöös Tšehhi Senatiga.


Osalejate seas on teiste hulgas endine Tšehhi Vabariigi Euroopa asjade asepeaminister ja endine dissident Alexandr Vondra, endine Leedu Vabariigi president Vytautas Landsbergis, Euroopa Parlamendi saadik ja endine välisminister Sandra Kalniete, ENPA poliitikakomitee president kommunismiraporti autor Göran Lindblad, Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjoni esinaine Heidi Hautala.

 

Konverentsi alusdokumendid ( lingid dokumentidele):
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse assamblee 25. jaanuari 2006 resolutsioon rahvusvahelise hukkamõistu vajadusest totalitaarsete režiimide kuritegude üle;

Praha Deklaratsioon 3. juuni 2008;

Euroopa Parlamendi resolutsioon  Euroopa südametunnistuse ja totalitarismi kohta, 2. aprill 2009.

 

Konverentsi kodulehekülg: www.crimesofcommunism.eu