12.01. 2011 Diktaatoreid ei saa kunagi usaldada

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni erakorraline istung arutas täna Brüsselis valimisjärgset olukorda Valgevenes.  Istungist võtsid osa mitmed Valgevene opositsiooni esindajad, sealhulgas Sahharovi preemia laureaat Alexander Milinkevich, Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek, Euroopa Komisjoni liige Stefan Füle.

Tunne Kelam, kes on üks Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni  algatatud resolutsiooni kaasautoreid,  meenutas seda, kuidas endine presidendikandidaat Milinkevich kutsus kaks aastat tagasi ettevaatlikkusele diktaator Lukašenka liberaliseerimisepoliitika suhtes.

"19. detsembril 2010 alanud julmad repressiooni osutasid, et diktaatoreid ei saa kunagi usaldada," ütles Kelam. "Nad kasutavad professionaalse osavusega ära demokraatlike partnerite heausklikkust ja lühinägelikke majandushuve, nõudes ühe näilise järeleandmise eest kodanikuõiguste vallas kolmekordset kasu reaalpoliitikas." 


Kelam kutsus saadikuid üles käsitama Valgevene juhtumit Euroopa Liidu  ühtse välispoliitika proovikivina, mis tähendab otsustavust asetada kodanikuõigused kõrgemale investeerimis- ja kaubavahetuskaalutlustest.

Sügava ja lihtsa inimlikkusega kirjeldas Eesti saadiku sõnul olukorda arreteeritud presidendikandidaadi Vladimir Nekljajevi tütar, kelle sõnul on tema isa  vangikongi võtmed Euroopa poliitikute käes.  Poliitvangide vabastamine oleneb sellest, kui rangeid ja konkreetseid samme Euroopa Liit otsustab astuda

Kelami sõnul toetab tema fraktsioon üksmeelselt Valgevene osaluse külmutamist Euroopa Liidu Idapartnerluse programmis ning viisakeeldude taastamist ja laiendamist Lukašenka režiimi esindajatele, eriti neile, kes on vastutavad valimiste võltsimise ja repressioonide eest.  Samas tuleb Valgevene tavakodanikele avada tunduvalt soodsamad võimalused  Euroopa külastamiseks ja seal õppimiseks. 

Tunne Kelam juhib tähelepanu Milinkevichi esitatud informatsioonile, mille põhjal Valgevene ühiskond on viimastel aastatel vaikselt, kuid märgatavalt muutunud.  Milinkevichi väitel toetab peaaegu pool tema maa kodanikest suundumust demokraatlikku Euroopasse.

Väga oluliseks peab Kelam resolutsioonis ettepanekut tühistada praeguse olukorra järkudes 2014. aasta jäähoki maailmameistrivõistlused Minskis. 

"Küsisin Valgevene opositsiooni esindajate arvamust selle kohta ning nad olid üksmeelselt nõus, et arvestades diktaator Lukašenka kirge jäähoki vastu, oleks Minski turniiri ärajätmine tema jaoks valusamaid mõeldavaid lööke," kommenteeris Kelam. Istungit kokku võttes toetas seda ideed ka Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek.