18.09. 2012 Balti riikide eurosaadikud jätkavad väljakutsete esitamist EL põllumajanduspoliitika tulevikukavadele.

Euroopa Parlamendi suurima, Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni Eesti, Läti ja Leedu saadikud korraldasid täna avaliku kuulamise "Balti riikide väljakutsed ühisele põllumajandus-poliitikale."

Läti saadiku Sandra Kalniete, Eesti saadiku Tunne Kelami ning Leedu saadiku Radvile Morkunaite-Mikuliene organiseeritud avalik kuulamine rõhutas Balti liikmesriikide ühist vajadust saavutada Euroopa Liidu põllumajanduse otsetoetuste märksa kiirem ühtlustamine kui seda näeb ette Euroopa Komisjoni pakutud kava.


Kuulamisel osalesid ERP fraktsiooni põllumajanduskoordinaator Albert Dess, Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjoni esimees Paolo de Castro ning antud teema eksperdid Lätist, Leedust ja Eestist.


Eesti Maaülikooli teadur Ants Hannes Viira väitis ulatusliku andmestiku alusel, et vaatamata poliitilistele argumentidele on side otsetoetuste ning põllumajandustootjate konkurentsivõime vahel ilmne. Seda eriti taustal, kus tootmiskulude struktuur Euroopa Liidu liikmesriikide vahel oluliselt ei erine. Balti tootjate olukorra teeb keerukamaks ka kohaliku turu piiratud maht ning kaugus ELi suurematest turgudest.


Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika asjatundja, sakslase Albert Dessi hinnangul ei ole Euroopa Komisjoni ettepanekud järgmiseks toetusperioodiks vastuvõetavad. Hetkel väljapa-kutud perspektiiv rikub Dessi arvates ausa konkurentsi reegleid. Balti riigid ei tohiks igal juhul saada proportsionaalselt vähem otsetoetusi kui neid antakse Rumeeniale. 

Tunne Kelami sõnul on oluline jätkata aktiivset poliitilist jõupingutust võrdse kohtlemise saavutamise ja tegeliku solidaarsuse nimel. 


"Mind paneb mõtlema meie Iiri kolleegi tänane esinemine, kes pärast sümpaatiaavaldusi Balti saadikuile tõdes, et realistina ei saavat ta minna nii kaugele kui meie sooviksime. Kui ta ka eraviisiliselt meie probleeme mõistab, ei saaks ta sama sõnumit edastada oma valijaile, kes pole nõus omaenda toetuste vähendamisega," osutas Kelam.


"Meil on mõtet jätkata oma tegeliku olukorra ning kehtivate ebavõrdsuste tutvustamist  kolleegidele, kes sellest väga vähe teavad," ütles Kelam.


Mõistlik kompromiss, mis näeks ette otsetoetuste ebavõrdsuse märksa kiiremat kahanda-mist ei ole tema arvates välistatud. Balti riikidel on äärmisel juhul võimalus pöörduda kas või Euroopa Kohtusse ausa konkurentsi reeglite rikkumise pärast .


"Igal juhul oleme ühiste jõududega saavutanud oma probleemide palju parema teadvustamise Euroopa Liidu tasandil ning juba see on panus õiglasemasse lahendusse lähitulevikus," ütles Eesti saadik.


Lisainformatsioon: Tunne Kelami büroo, tel: +32-228-47279

www.kelam.ee

www.eppgroup.eu

www.facebook.com/tukebro