10.11. 2010 Atlandi-ülese vabaturu loomine rajaks EL-USA partnerlusele püsiva aluse

Täna Brüsselis toimuval Euroopa Parlamendi täiskogul arutasid saadikud Euroopa Liidu Atlandi-üleseid suhteid ning seadsid oma prioriteedid  ELi-USA tippkohtumiseks (20. november).

Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni esindava Tunne Kelami sõnul on aeg mõista, et Euroopa Liit ei suuda etendada oma kavandatud rolli maailma ühe suurjõuna süvendamata ühteaegu koostööd USA-ga.


 "Globaliseerumine ning mitteläänelike jõukeskuste tugevnemine pakub mitte vähem, vaid rohkem põhjusi Atlandi-ülese koostöö intensiivistamiseks," ütles Tunne Kelam.

"Sellel taustal on paradoksaalne, et Atlandi-ülene tühik mitte ei kahane, vaid pigem suureneb, " väitis Eesti saadik.

 

Tema hinnangul etendab Euroopa senisest väiksemat rolli Ameerika praeguse valitsuse plaanides ja muredes.

 

Tunne Kelami sõnul on oluline aru saada, et niihästi aeg, kui ka võimalused vastastikuse partnerluse tugevdamiseks on piiratud. "Lähema kümne aasta jooksul on USA-l ja Euroopa Liidul üha võimalus kujundada rahvusvahelist väärtustepõhist poliitikat, taastada majanduskasv ning tagada turvalisus," ütles Kelam. "Kuid see on mõeldav üksnes tihedama koostöö ja koordinatsiooni tingimusel."

 

Eesti saadiku arvates on esimeseks ühisülesandeks Atlandi-ülese vabaturu piirkonna loomine, mida Euroopa Parlamendi resolutsioon kutsub lõpule viima aastaks 2015.

 

EL-USA tippkohtumist käsitleva resolutsiooni üle hääletavad saadikud neljapäeval.