28.06. 2013 Tunne Kelam esineb IRL Noorte mälupoliitika teemalisel seminaril

IRL Noored korraldavad laupäeval, 29. juunil Tallinnas Okupatsioonide muuseumis mälupoliitika teemalise seminari. Seminari eesmärk on tegeleda mälupoliitika mõiste lahti mõtestamisega ja arutleda Euroopa ühise ajalookäsitlusega seonduvate probleemide üle. Seminar toimub koostöös partneritega Eestist ja Saksamaalt.

„Demokraatia on oma olemuselt habras ja tihti on just mineviku kogemuste hea tunnetus see, mis aitab ohtlikke kiusatusi nagu äärmuslus vätida,“ ütles IRL Noorte aseesimees Marek-Andres Kauts.

Seminari peakorraldaja Mari Agarmaa sõnul on Eestil Saksamaalt palju õppida, kuna ajaloo talletamise kõrval pannakse Saksamaal suurt rõhku ajaloo, päevapoliitika ja kodanikuühiskonnaga seonduva inimesteni viimiseni. „ Selleks on loodud laiaulatuslik peamiselt riiklikult finantseeritud institutsioonide võrgustik, et tõsta inimeste teadlikkust poliitilistest küsimustest ja kinnistada demokraatlikke väärtusi, et seeläbi suurendada inimeste valmisolekut riigiasjades kaasa mõelda ja rääkida“ ütles Agarmaa ja lisas, et Saksamaal nimetatakse seda „politische Bildungiks“ ja see, mis toimub laupäeval Okupatsioonide muuseumis ongi üks osa politische Bildungist Saksamaa mõttes, kuna mälupoliitikaga tegelemine on otseses seoses nende väärtustega, mille kandjateks soovime me tulevikus Eestis olla.

Marek-Andres Kauts: „Koostöös Saksamaa partneritega korraldatava seminari eesmärk on tõsta nii kodanike kui ka poliitikute teadlikkust mälupoliitikast kui sellisest. Arvestades Eesti geopoliitilist asukohta on võime mälupoliitikat ja selle tahke mõtestada teatud mõttes ka julgeolekuriskide maandamise küsimus.“

Seminari korraldavad IRL Noored koostöös Robert Bosch Stiftung'i, Bundeszentrale für politische Bildung'ga ja Europarlamendi saadik Tunne Kelami bürooga. Seminari töökeel on inglise keel.