21.09. 2010 Tunne Kelam: Euroopa energiasolidaarsus hakkab kehastuma konkreetsetes mehhanismides

Täna, 21. septembril  arutati Euroopa Parlamendi täisistungil Strasbourgis  esimese punktina hispaania kristliku demokraadi Vidal-Quadrase raportit Euroopa gaasivarustuse turvalisusest.  Raport koostati tööstuse, teadusuuringute ja energeetika komisjoni raames, arvamused sellele esitasid mitmed teised komisjonid. Euroopa Komisjoni esindas energeetikavolinik Oettinger.

Arutelul Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel sõna võtnud Tunne Kelam tõdes, et Euroopa on suutnud korduvaist gaasivarustushäiretest teha järeldusi. 

Eesti kõneleja pidas julgustavaks ilminguks parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahelist konstruktiivset koostööd, eriti aga Europarlamendi seinast seina ulatuvat üksmeelt Vidal-Quadrase raporti toetamisel. 

 

"See on lootustandev katse kehastada energiasolidaarsuse ideaali konkreetsetes EL mehhanismides,"  tõdes Kelam. 

 

Tunne Kelam juhtis tähelepanu infrastruktuure ja gaasivarustust hõlmavaile EL ühisstandardeile, mida raport kavandab, samuti Euroopa Komisjoni suurenevale rollile gaasivarustuse mitmekesistamisel ja koordineerimisel.

 

"Minu jaoks on väga oluline raportisse sissehääletatud uus paragrahv, mis näeb ette, et tulevikus liikmesriigid, kes pole ühinenud Euroopa integreeritud gaasivõrgustikuga või jäävad sõltuma ühestainsast EL-välisest gaasitarnijast, kutsutakse Komisjoni poolt korrale kui maad, kes on rikuvad ühtseid standardeid," ütles Kelam.  

 

Eesti saadik juhtis tähelepanu ka parlamendi soovitusele, mille kohaselt Euroopa Komisjon peab välja töötama preventiivse tegevuskava, mis näeks ette võimalikke kriisistsenaariume ning nende leevendamise abinõusid, hõlmates niihästi liikmesriike kui ka regioone.

 

"Komisjoni roll EL energiavarustuse koordineerijana peab suurenema," väitis Kelam. "Lisaks ühtsete standardite kehtestamisele on Komisjoni ülesandeks aidata energiliselt kaasa Euroopa energiavõrgustiku väljaehitamisele ning tagada kriiside puhul teiste liikmesriikide abi hädasolijale vähemasti 30 päeva vältel". 

Õiguslikult põhineb viimane meede uuele "kaitstud tarbija" kategooriale, mis hõlmab eranditult kõiki EL gaasi tarbivaid majapidamisi.

 

Tunne Kelami sõnul võib loota, et enam ei kordu olukorrad, kus uppuja ehk energiata jäänud maa päästmine on praktiliselt tema enda asi. 

Ees on hiigeltöö - liikmesriikide vaheliste energiaühenduste väljaehitamine, eriti Euroopa põhja -ja lõunaosa omavaheliste ühenduste tõhustamine, solidaarsusabiks vajalike gaasivarude  loomine,  eelkõige aga ühtse energiaturu kujundamine. 

 

"Ükskõik kui suured praktilised probleemide nende lahenduste teel ei seisaks, pandi täna paika tähtis teetähis, mida toetas 601 Europarlamendi liiget," ütles Kelam. Vastuhääli oli vaid 27 ja erapooletuid 23.  Kõik parandusettepanekud olid eelnevalt fraktsioonide vahel ning Komisjoniga kooskõlastatud. 

 

Tunne Kelami sõnul tuleb Europarlamendi ja Komisjoni harvanähtava üksmeele eest tunnustust avaldada veel ühele isikule. "Ilma Vladimir Putinita ning Gazpromi muutmiseta Vene välispoliitika keskseks tööriistaks, mis gaasikraane valikuliselt avab ja kinni keerab,  poleks Euroopa Liit neid probleeme sellise tõsiduse ja otsustavusega ette võtnud," järeldas ta. 

 

Lisainformatsioon: Tunne Kelami büroo, tel: +33 3 881-77279