17.09. 2010 Tunne Kelam: Uute liikmesriikide potentsiaal ja minevikukogemus aitaks tervel Euroopal paremini kriisist väljuda

16.-18. septembril toimub Budapestis Euroopa Rahvapartei parlamendifraktsiooni suurüritus, mis on pühendatud Euroopa majanduskriisi ületamise abinõudele ning kavandab Euroopa poliitikate ümberkujundamist. Ürituse korraldab mõttekoda „Euroopa ideede võrgustik“. Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam esines  suveülikoolis ettekandega Kesk- ja Ida-Euroopa riikide demokraatlikust ümbersünnist ja moderniseerimisest.

Tunne Kelami rõhutas oma ettekandes traditsiooniliste väärtuste kandvat rolli õiguskorra ja turumajanduse taastamisel. „Ajaloolise pöörde tegid võimalikuks mitte sõjalised või poliitilised tegurid vaid kommunistliku süsteemi moraalne murenemine ning rõhutud rahvaste püüdlus tõe, religiooni, väärikuse ja kodanikualgatuse poole“, väitis Kelam.


Eesti esineja soovitas täielikumalt ära kasutada uute liikmesriikide liitumisega kaasnenud värskust ja reformivalmidust. „Ka majanduskriisis on uued liikmesriigid need, kes suutsid kõige edukamalt oma majandust ja sotsiaalvaldkonda uuendama asuda“, tõdes Kelam.

 

Euroopa ideede võrgustik (European Ideas Network, EIN) on 2002. aastal asutatud mõttekoda, mis ühendab poliitikuid, ärimehi, teadlasi, mõttekodasi, ajakirjanikke, poliitilisi nõunikke ja väliseksperte ja koordineerib ühistegevust üle neljakümne riigi mõttekodade ja poliitiliste sihtasutustega Euroopa Liidus.

 

Teiste hulgas astuvad üles Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek, Euroopa Rahvapartei president Wilfried Martens, Euroopa Liidu eesistujamaa Belgia peaminister Yves Leterme, Ungari Vabariigi peaminister Viktor Orban ning mitmed ministrid ja riigisekretärid praeguses Ungari valitsuses.

 

Link EIN suveülikooli programmile