03.06. 2010 Tunne Kelam Euroopa Parlamendi kaitse- ja julgoleku allkomisjonis: EL Kosovo missioon on alamehitatud ja vajab suuremat toetust

Täna, 3 juunil esinesid Europarlamendi kaitse- ja julgeoleku allkomisjoni liikmeile EL  õigusriigimissiooni Kosovos (EULEX) juht Yves. de Kermabon ning EL julgeoleku- ja kaitsepoliitika tsiviiloperatsioonide juhataja Kees Klompenhower.

Kaitse- ja julgeoleku allkomisjoni liikme Tunne Kelami hinnangul on EL  õigusriigimissioon Kosovos, milles osalevad kõik 27 liikmesriiki (vaatamata sellele, et mõned neist pole Kosovot riigina tunnustanud), osutunud põhiosas edukaks. 


"EL  õigusriigimissiooni head tööd Kosovos tunnustati pea üksmeelselt", kinnitas Kelam, kelle sõnul missioon on taganud Kosovo siseolukorra märgatava stabiliseerumise. 


Tunne Kelami küsimusele vastates väitsid EULEX  juhid, et ei pea tõenäoliseks saavutatud stabiilsuse nõrgestamist ega ole ka ole mures rahvustevahelise konflikti võimaluse pärast, ehkki lähimineviku haavad ja mälestused võivad olla kibedad. 

 

"Sõnum, mille Europarlamendi liikmeile edastasid EULEX  kõrged esindajad on mure sellepärast, et rahvusvaheline õigusmissioon Kosovos on alamehitatud ning vajab kõigi osalevate riikide suuremat toetust", ütles Kelam.  "Lubasime selle sõnumi edastada oma valitsustele."


EULEXile täiemahulise tegevuse kindlustamine on Kelami arvates tähtis, et lootusrikkalt toimuvat arengut eduka lõpuni viia.

 

"Kosovo politsei on tublilt kasvamas, korruptsiooni ja salakaubandust on õnnestunud dramaatiliselt vähendada ning EULEXi teostatud läbiotsimist transpordiministeeriumis (mis toimus peaministri nõusolekul)  võttis avalikkus vastu positiivselt, nähes selles kaalukat tõendit, et korruptsioonivastane kontroll kehtib kõige kõrgemal tasandil", ütles Kelam.  "Tõsiseid raskusi on kohtunike koolitamisega ning kohtusüsteemi aeglusega".
 
 
Lisainfo: Kadri Vanem, nõunik, tel: +32 228 37 279, mob: +32 473 485 777