09.09. 2011 Tunne Kelam rääkis Wroclawis energiapoliitika tulevikust

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liige Tunne Kelam osales täna Wroclawis koos Euroopa energiavoliniku Günther Oettingeri ning Bulgaaria välisministri Nikolai Mladenoviga debatis Euroopa ühise energiapoliitika tuleviku üle.


Tunne Kelam juhtis oma sõnavõtus tähelepanu sellele, et Euroopa Parlament algatas neli aastat tagasi resolutsiooni Euroopa ühtse energiapoliitika teemal. "Tookord tundus see paljudele poliitilise utoopiana. Täna on sümboolne, et Poola eesistumise ajal on see utoopia elluviimise järgus," rõhutas Eesti saadik.

Kelam tunnustas volinik Oettingeri Komisjoni uue teatise eest, mis käsitleb Euroopa Liidu ühtset energiapoliitikat ning partnerlust üle Euroopa piiride. Kelam juhtis tähelepanu ühele põhiasjale, milles Komisjon ja Parlament on üksmeelel - Euroopa Liidu välise energiapoliitika kujundamisel on määrav tähtsus ka ühenduse sisemise energiaturu lõpuleviimisel.


"Meil on praegu vaja lahendada see vastuolu kahepoolsete suhete ja ühispoliitikate vahel ning lühiajalise poliitika ning pikaajalise strateegia vahel," ütles Kelam. Kelam avaldas lootust, et Euroopa Ülemkogu suudab detsembris jõuda kokkuleppele ühise energiapoliitika elluviimises.

Eesti saadiku sõnul valitseb praegu veel olukord, kus Euroopa Liidu erinevatel liikmetel on 30 erilepingut nafta importimiseks ning 60 erilepingut gaasi importimiseks kolmandatest maadest. 


Kelam rõhutas vajadust suhtuda realistlikult energiapoliitika teostamisse Venemaaga. Ka energiavolinik Oettinger oli selgel arvamusel, et Venemaa on seni ajanud "jaga ja valitse" poliitikat, seetõttu peab Euroopa Liit oma energiapoliitikat ühtlustama. Ta tõi esile Nord Streami, mille pärispatt pole mitte tema olemasolu, vaid viis, kuidas see leping sõlmiti ning avaldas lootust, et see on viimane taoline kahepoolne tehing, mis sellisel moel on tehtud.


Kelam toetas Komisjoni seisukohta, et Balti riikide energiavõrgud tuleb sünkroniseerida ühtsesse Euroopa energiasüsteemi.


8.-9. septembril toimus Wroclawis, Poolas, Euroopa Parlamendi suurima fraktsiooni, Euroopa Rahvapartei (ERP) väljasõiduistung, mille põhiteema on Euroopa naabrus- ning energiapoliitika.


Seminari avasid Poola peaminister Donald Tusk, Euroopa Komisjoni eelarvevolinik Janusz Lewandowski, Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek ning Poola Seimi eesistuja Grzegorz Schetyna.