11.09. 2012 Aeg on tegutseda, mitte lihtsalt reageerida. Õigussüsteemi poliitilisest kuritarvitamisest Venemaal.

Euroopa Parlament arutas täna  Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoniga õigussüsteemi politiseeritud kasutamist Venemaal.

Parlament nõudis sellise arutelu korraldamist kohe suvevaheajale järgnenud esimesel täisistungi  nädalal, et viivitamatult reageerida murettekitavat tugevnenud survele opositsiooni ning kodanikuühiskonna vastu viimaste kuude vältel.


Euroopa Rahvapartei fraktsiooni esindaja Tunne Kelam tunnustas Ashtonit selge ja terava hinnangu eest inimõiguste olukorrale Venemaal.

"Vladimir Putini kolmanda ametiaja algusega on kaasnenud inimõiguste olukorra drastiline halvenemine," ütles Kelam.  "Pole kahtlust, et Venemaa on valinud negatiivse tee - eemale õigusele rajanevast kodanikuühiskonnast."

Tunne Kelami küsimus Ashtonile oli - mida teha?  Kuidas konkreetselt aidata Vene demokraate, kelle suhtes meil on enam kohustusi kui Kremli administratsiooni ees?

"Kuni Euroopa Liit jätkab oma murede ja pettumuse väljendamist demokraatia taandarengu  üle, ei ole realistlik oodata olukorra paranemist," ütles Kelam. 

Tunne Kelam kutsus Euroopa Liitu üles määratlema vastastikuste suhete valulävi.  See tähendaks Euroopa Liidu sõnumit, et kuni Kreml jätkab niivõrd jultunult omaenda kohustuste rikkumist, ei ole EL - Vene suhetes võimalik edasi minna.

"Esimeseks ja täielikult õigustatud sammuks oleks kehtestada Euroopa Liidu ühisnimekiri Vene ametnikest, kes on vastutavad advokaat Sergei Magnitski vangistamise ja surma eest, keelates neile sissepääsu ELi riikidesse ning külmutades nende sealsed pangaarved," oli Kelami ettepanek.

Sellele võiksid järgneda analoogilised piirangud teiste riigiametnike ja poliitikute vastu, kes kannavad vastutust konkreetsete repressioonide ning õigussüsteemi kuritarvitamise eest.

"Üksnes siis hakkab meie partneri käitumises midagi muutuma," väitis Kelam.  "Meie asi on  tegutseda, mitte lihtsalt reageerida."