19.10. 2016 Uus oht Ukrainale Venemaalt

12. oktoober 2016

Euroopa Komisjoni kokkuvõte 2016 sügise seisust Venemaa ja Ukraina vahel on sügavalt mõtlemapanev. Euroopa tähelepanu on käesoleval aastal Ukrainalt koondunud Süüriale ja islami terroristide rünnakuile, osalt ka USA valimistele.  Ukraina osas loodavad EL juhid, et Minski kokkulepped siiski kuidagimoodi peavad, võimaldades suuremat konflikti vältida. Tegelikult võib öelda, et suurema konflikti taaspuhkemist ja laienemist on aidanud ära hoida Venemaa suhtes rakendatud sanktsioonid.  Nende jätkamine ja tugevdamine on peamine hoob Putini agressiivsuse vaos hoidmiseks. 


EL sisemised kõhklused ja ärgitused sanktsioonide lõpetamiseks, et peatada Vene-poolseid vastumeetmeid aga kujutavad endast praeguses olukorras pigem agressorile rohelise tule näitamist.  Käesolev analüüs sedastab Venemaa sõjalise potentsiaali „dramaatilist eskaleerumist“ Ukraina piiridel, Vene sõjalise jõu kasutusvõime „tähelepanuväärset laienemist“ ning võib osutada „laiaulatusliku sõjalise konflikti“ ettevalmistustele.  Jõudude vahekord on muutunud sedavõrd, et Venemaal on võimekus rünnata Ukrainat mitte üksnes Donbassist, vaid mitmest suunast korraga, kaasa arvatud Transnistriast, kirdest ning muidugi Krimmist, kuhu augustist peale on paisatud kõikvõimalikku täiendavat sõjatehnikat.  Selline olukord muudaks Ukraina okupeerimise märksa lihtsamaks kui kahe aasta eest, kuivõrd Vene võimekus teostada sõjalisi operatsioone mitmest suunast korraga killustab Ukraina kaitsejõude. 

Minski lepped on Kremli poolt ammu maha kantud, nagu juhtus vaid nädala aja jooksul Süüria tulevahetuse lõpetamise kokkuleppega. Ukraina kaitseks loeb üksnes EL kindel tahe ja üksmeel selle tähtsa naaberriigi sõltumatust kaitsta, sanktsioone jätkata ning - mis õige olulisem - otsus õigeaegselt, enne uue agressiooni algust - varustada Kiievit moodsate tõrjerelvadega.

Inglisekeelne kokkuvõte:

Russia’s military build-up versus Ukraine in 2016

European Commission; Humanitarian aid and civil protection

ECHO Factsheet: Kathleen Weinberger, Franklin Holcomb

There is a dramatic escalation of Russia’s ongoing military build-up on Ukraine’s borders.

Russia has deployed additional military forces and systems to Ukraine’s northern, eastern and southers borders.

Russia’s military activity around Ukr aine has increased since May 2016 when Defence Minister Shoigu announced the creation of 3 new divisions in the Western and Southern military districts.

The crisis escalated on August 8 when Russia accused Ukraine’s special forces of trying to infiltrate Crimea. During the following 5 days, Russia deployed additional naval and air units, ground forces and hardware, as well as S-400 air defence system in Crimea.

Russia has conducted provocative military exercises in Transnistria, on Ukraine’s western border.

These new deployments consitute a significant expansion of Russia’s force projection capabilities and may signal preparations for a large-scale military conflict.  Russia’s current deployment allows it to conduct military operations into Ukraine from multiple directions, forcing the Ukrainian military to divide their own forces to address multiple threats.