11.11. 2009 Uued liikmesriigid peavad olema esindatud EL kolmes uues tippametis

Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni nimel sõna võtnud  Tunne Kelam tõstatas täna Euroopa Parlamendi plenaaristungil kolm aspekti, mida Lissaboni leppe jõustumisel peaks jälgima.


"Esiteks, Lissaboni leppe jõustumisel vajab Euroopa Liit rohkem kui kunagi varem ühist tõhusat välis-, kaitse- ja energiapoliitikat," ütles Tunne Kelam oma sõnavõtus.  "Üksnes sellised ühispoliitikad võimaldavad tagada, et Schröder-Putini tehingud tulevikus kunagi ei kordu."

Teiseks on Eesti saadiku sõnul oluline teadvustada tugeva Euroopa Komisjoni vajadust, mille rolli uued institutsioonid ei tohi nõrgestada.  "Komisjon on see, kes kannab vastutust Lissaboni leppe ellurakendamise eest," kinnitas Kelam.

Kolmandaks, kõneledes EL uute tippametite täitmisest tuleb Tunne Kelami arvates lähtuda mitte keerukate kompromisside tulemusena kokku lepitud portfellidest, vaid isiksustest.  Isiksustest, kellel on kaugeleulatuv visioon ning pühendumus Euroopa ühisväärtuste järjepidevusele.

"Et tulla toime uute hiiglaslike väljakutsetega, vajame taas Adenaueri, Schumani ning De Gasperi formaadiga Euroopa riigimehi. .Neid otsides on parem eelarvamused kõrvale heita -  selliseid riigimehi võib väga hästi leida ka uutest liikmesmaadest, kes peaksid kindlasti olema esindatud tulevases EL  troikas, " ütles Kelam.