07.03. 2012 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 05.03.- 08.03.2012

Märtsi esimene töönädal algas Brüsselis tiheda lumesajuga. Euroopa Parlamendi tööd see siiski ei mõjutanud. Kolmapäeva pärastlõunaks on aset leidnud nii ERP fraktsiooni välisasjade töögrupp, kui ka fraktsiooni koosolek, et valmistuda tulevaks täiskogu istungiks.

Lisaks on toimunud erinevad üritused äsja toimunud vene valimiste teemal.

Teisipäeval toimus 2012. aasta esimene Balti Euroopa intergrupp, kus esinesid Peter Linde, Taani alalisest esindusest, et tutvustada Taani prioriteete seoses Läänemere strateegiaga. Teiseks kõnelejaks oli Uffe Ellemann-Jensen, Taani endine välisministes, kes muu hulgas oli koos Islandi välisministriga esimene tunnustamaks Balti riikide taasiseseisvust. Samuti on Uffe Ellemann-Jensen Baltic Development Foorumi asutajaid, kauaaegne esimees ning praegune auesimees. Balti Euroopa Intergrupp soovib teda näha ka Läänemere strateegia patroonina.

Tunne Kelam annab lisaks veel intervjuu Prantsuse teadurile Euroopa ühendamise teemal. Samuti võtab ta osa ERP nooremate Balti kolleegide korraldatud seminarist, mis käsitleb elu peale Nõukogude Liitu.